• Stichting Van Afval naar Grondstof

 • Projecten in de gemeente Alblasserdam

 • Feestelijke Verlenging Keurmerk ‘Afvalvrije school’

  Nadat Koos de Vuilnisman op zijn karakteristieke wijze alle aanwezige leerlingen had duidelijk gemaakt dat er iets te vieren viel volgden de toespraken. Directeur Dirk van Elzelingen dankte leerlingen en schoolteam voor hun inzet bij het zorgvuldig omgaan met afval, zowel in als om de school, maar ook in de naaste omgeving van de school. Hij wees op het christelijke rentmeesterschap, dat ons verplicht goed voor Moeder Aarde te zorgen. Voorzitter Jan Bredewold van Stichting Van Afval naar Grondstof, benadrukte de hoge score bij de uitgebreide controle een maand eerder: 92% van de meetpunten was

  Lees hier verder

  Ds Joannes Beukelmanschool – Alblasserdam

  ,,Onze bewustwording komt voort uit rentmeesterschap.” ALBLASSERDAM – Het is bijna vier jaar geleden dat bij de ds. Joannes Beukelmanschool aan de Weversstraat 2 in Alblasserdam door wethouder Peter Verheij (SGP) het startschot werd gegeven om te komen tot een afvalvrije school. Locatiedirecteur Dirk van Elzelingen is tevreden. ,,Ouders en leerlingen weten inmiddels niet beter.” Vanaf 2015 is het schoolteam al bezig om leerlingen bewust te maken dat afvalscheiding goed is voor het milieu. Naast het apart inzamelen van papier, doppen, gft en plastic, kunnen leerlingen en hun

  Lees hier verder

  Beukelmanschool Alblasserdam 051217

  Het VAnG team met Koos de vuilnisman de gehele dag op de Ds. Beukelmanschool in Alblasserdam. Een basisschool, met zo’n 250 leerlingen, welke reeds als Afvalvrije school is gecertificeerd. De educatie start in Groep 6 welke leerlingen ’n dagdeel bemanningslid zijn van het ruimteschip Aarde. Koos vertelt waarom het zo belangrijk is dat wij ons eigen huis, de planeet Aarde, in goede conditie moeten houden om het ruimteschip niet van koers te doen veranderen. Dat zoiets weleens fataal kan aflopen als de mensen er ’n warboel van maken. Op het evaluatieformulier staat aangegeven

  Lees hier verder

  alblasserdam beukelmanschool weverstraat afvalvrij

  Op dinsdag 14 februari heeft wethouder Peter Verheij het keurmerk 'afvalvrije school' uitgereikt aan de ds. Joannes Beukelmanschool, locatie Weversstraat. De aftrap om te komen tot een afvalvrije school is al op 13 april 2015 gegeven. Nu is deze doelstelling bereikt. In de afgelopen 1,5 jaar zijn leerkrachten en leerlingen consequent bezig geweest met het scheiden van afval om op deze manier zo min mogelijk restafval over te houden. Naast het apart inzamelen van papier, gft en plastic leveren leerlingen en hun ouders batterijen, frituurvet, pennen, stiften, correctiepennen, lijmpotten,

  Lees hier verder

  Alblasserwaard-het-pallet

  Wethouder Peter Verheij (Buitenruimte) geeft maandag 21 maart om 12.00 uur bij basisschool Het Palet, locatie Van Eesterensingel 197, het startschot voor het project Afvalvrije school. De school is al jaren bezig met het scheiden van afval en streeft ernaar het keurmerk 'afvalvrije school' te behalen. Dit keurmerk wordt uitgereikt door de stichting VANG (van afval naar grondstof) als de school voldoet aan alle criteria voor een afvalvrije school. Een van deze criteria is dat de centrale afvalcontainer voor restafval wordt afgeschaft.  Nadat wethouder Verheij het startschot heeft gegeven,

  Lees hier verder

  Alblasserdam-beukelmanschool-weverstraat

  Waarom? Ieder jaar komt ‘Koos de vuilnisman’ op onze school in groep 8 een les geven over ‘hoe ga ik om met afval?’. Afgelopen jaar raakten verschillende collega’s met ‘Koos’ in gesprek over dit onderwerp. Hij wees erop dat wij als christenen verantwoordelijk zijn voor het onderhouden van de schepping en dat het bewust omgaan met ons afval, daar een belangrijk onderdeel van is. Dit heeft ons aan het denken gezet en hieruit is een werkgroep ‘afvalvrije school’ ontstaan. Onze identiteit moet niet alleen op papier staan, maar ook openbaar

  Lees hier verder