• Stichting Van Afval naar Grondstof

 • PERSBERICHT: Het Palet, locatie Van Eesterensingel 197, startschot project Afvalvrije school.

 • Wethouder Peter Verheij (Buitenruimte) geeft maandag 21 maart om 12.00 uur bij basisschool Het Palet, locatie Van Eesterensingel 197, het startschot voor het project Afvalvrije school. De school is al jaren bezig met het scheiden van afval en streeft ernaar het keurmerk 'afvalvrije school' te behalen.

  Dit keurmerk wordt uitgereikt door de stichting VANG (van afval naar grondstof) als de school voldoet aan alle criteria voor een afvalvrije school. Een van deze criteria is dat de centrale afvalcontainer voor restafval wordt afgeschaft. 

  Nadat wethouder Verheij het startschot heeft gegeven, zullen de leerlingen met door hen ingezameld afval op het schoolplein een verrassing samenstellen. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

  Naast het apart inzamelen van papier, gft en plastic, kunnen leerlingen en hun ouders ook batterijen en frituurvet, pennen, stiften, correctiepennen, lijmpotten, cartridges, toners en mobiele telefoons inleveren op school. Hiermee spaart de school punten om spel- en speelmateriaal aan te schaffen of geld om leer- en ondersteuningsmiddelen te kopen of goede doelen te steunen. Daarnaast verzoekt de school de ouders om zo min mogelijk eten en drinken mee te geven in plastic verpakkingen.

  “Koos de Vuilnisman” is maandag ook aanwezig. Met zijn jaarlijkse bezoeken aan de school heeft hij de leerlingen geïnspireerd om actief aan de slag te gaan met het scheiden van afval en het predikaat afvalvrije school te behalen.

  Wij zien u graag op maandag 21 maart aanstaande om 12.00 uur aan de Van Eesterensingel.

  Meer informatie en foto's