• Stichting Van Afval naar Grondstof

  • Op 17 december 2015 heeft de Soester Gemeenteraad besloten de inzameling van grondstoffen en afval bij maatschappelijke organisaties (scholen, kerken, verenigingen en de kinderboerderij) te beschouwen als een activiteit die plaats vindt in het algemeen belang zoals bedoeld in artikel 25h, lid 5 en 6, van de Mededingingswet.

    Op de foto bekrachtigt burgemeester Rob Metz als voorzitter van de Raad dit besluit met zijn handtekening.

    Dit besluit maakt het mogelijk dat RMN bij genoemde instellingen grondstoffen en afval ophaalt. Het is voor de maatschappelijke organisaties in de gemeente Soest een stimulans om het afval, gesorteerd tot opnieuw te gebruiken grondstof  te gaan bewaren. Te beginnen met de scholen zal de Stichting VAnG daarbij de ondersteuning bieden om zo snel mogelijk tot geheel afvalvrije scholen te komen.

     Soest - Raadsbesluit 17 december 2015