• Stichting Van Afval naar Grondstof

 • Wie wij zijn en wat wij doen


  Moeder Aarde Gezond
  De wegwerpmaatschappij veroorzaakt veel afval. De welvaart vraagt een hoge prijs wanneer het afvalprobleem niet opgelost wordt. Wetenschappers hebben berekend dat rond 2030 nijpende grondstoffen schaarste optreedt als we doorgaan met de huidige verspilling. Onze stichting is van mening dat wij dit de generaties van de toekomst niet aan mogen doen. Ons doel is om Moeder Aarde ook gezond te houden voor de generaties die na ons komen.

  Van Afval naar Grondstof
  De volgende generatie willen wij bereiken met onze boodschap. Daarom activeren wij jeugd op de basisscholen. Via de jeugd bereik je de ouders. Wij bieden educatie aan op de basisscholen waar wij het belang van afvalscheiding en het voorkomen van zwerfvuil promoten. Afvalvermindering wordt al snel gerealiseerd door het gebruik van drinkpakjes en plastic boterhamzakjes/aluminiumfolie te ontmoedigen. In plaats daarvan wordt het gebruik van een broodtrommel en een drinkbeker (Dopper) gestimuleerd.

  Naast het geven van lessen, onder meer door het inzetten van acteurs/docenten zoals het typetje ‘Koos de Vuilnisman’, verzorgen wij faciliteiten die het eenvoudig maken om afval gescheiden in te zamelen. De grondstofunits vervangen de traditionele prullenbakken en vuilcontainers. Een school kan op deze wijze het gecertificeerde Keurmerk ‘Afvalvrije School’ verdienen. Na twee, uiterlijk drie jaar toetst een keurmeester van de Stichting op tal van vereisten om het Keurmerk te mogen behouden.

  De kringloopgedachte is essentieel. Afval wordt grondstof, recycling leidt tot minder restafval in de verbrandingsoven en dus voor minder uitstoot van CO2. We kunnen niet anders dan dat samendoen in het belang van een gezonde moeder Aarde.

  Naast de Soester basisscholen ondersteunen wij ook basisscholen in een aantal gemeentes uit het Randstand en Zeeland. Gemeenten die al met stichting VAnG samenwerken zijn: Alblasserdam, Albrandswaard, Druten, Hoeksewaard, Kapelle, Maasluis, Nootdorp, Oud-Beijerland, Soest.

   

 • Onze activiteiten en doelstellingen

  Wat zijn onze activiteiten?
  De Stichting Van Afval naar Grondstof onderneemt promotionele activiteiten met betrekking tot bewustwording dat afvalscheiding en het voorkomen van zwerfvuil van belang zijn voor de gezondheid van onze planeet.

  1. Wij geven onderricht op scholen en doen projecten op kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen. Met laagdrempelige lessen met humor en praktijkvoorbeelden worden kinderen bewust gemaakt van het belang van afvalscheiding, het zo min mogelijk gebruiken van plastic en het voorkomen van zwerfvuil. Goed voorbeeld doet goed volgen. De bewustwording wordt overgedragen op de ouders.
  2. De scholen worden voorzien van grondstofunits waarmee structuur geboden wordt om afval scheiden eenvoudig te maken. Traditionele prullenbakken verdwijnen. Wanneer de school voldoet aan alle eisen verdient deze het keurmerk ‘Afvalvrije School’. Dit keurmerk wordt periodiek getoetst door een keurmeester.
  3. Betrokken inwoners, van jong tot oud, worden ingezet om hun eigen leef- en woonomgeving zwerfafvalvrij te maken. Hiervoor worden zij voorzien van noodzakelijke hulpmiddelen. Zij krijgen een streetmaster (grijparm), hesje, handschoenen en een eenvoudig te hanteren vuilniszakhouder. Deze streetmastergroep doet daarnaast mee aan landelijke activiteiten zoals ‘Keep It Clean Day’.

  Wat willen wij bereiken?

  Een schoner milieu creëren door recycling van afval. De stichting staat schoolbesturen bij om een afvalvrije school te worden. Dit gebeurt door het geven van educatie, een stappenplan en het faciliteren met hulpmiddelen zoals een grondstofunit. Niet alleen kinderen maar ook ouders worden hierbij betrokken.

  Wat is een afvalvrije school?
  In 2019 hebben alle 21 Soester basisscholen de intentieverklaring een afvalvrije school te willen worden ondertekend. Een aantal scholen heeft inmiddels het Keurmerk ‘Afvalvrije School’ verdiend. De ambitie is om scholieren bewust te maken dat afval een waardevolle grondstof is. Een afvalvrije school is een school die zo min mogelijk afval produceert en het afval dat zij produceert zoveel mogelijk weet te scheiden. Dit houdt in dat de school geen restafval meer heeft. Kortom, afvalscheiding én afvalpreventie. Een afvalvrije school is niet alleen concreet bezig met het scheiden en verminderen van afval, maar maakt kinderen ook enthousiast voor een beter milieu door middel van gedragsverandering en educatie.

  De transformatie naar een afvalvrije school bestaat in essentie uit twee onderdelen. Ten eerste moet de productie van het restafval over het geheel omlaag en het overige afval moet goed gescheiden worden. Dit kan bewerkstelligd worden door het afval gescheiden in te zamelen door middel van de grondstofunits. Daarnaast worden kinderen (en hun ouders/verzorgers) gewezen op het belang van het gebruik van broodtrommels en doppers. Ten tweede moeten kinderen onderwezen worden over thema’s rondom afval. Dit kan door middel van reguliere lessen door de vaste docent. Stichting VAnG organiseert daarnaast bijeenkomsten met docenten/acteurs zoals het typetje Koos de Vuilnisman. Educatie wordt daarnaast, sinds het begin van de coronapandemie, ook in digitale lessen aangeboden.

  Waarom een keurmerk?
  Een keurmeester controleert, namens de Stichting VAnG, de school periodiek op:

  • Het gebruik van eenmalige verpakkingen vermijden en/of ontmoedigen;
  • Het goed scheiden van afval tot grondstof;
  • Milieumanagement;
  • Probleemoplosser;
  • Bezetting milieuteam/kinderraad;
  • Uitvoering afvalscheiding in bakjes;
  • Uitvoering schoon verzamelen van gescheiden afval;
  • Algemene indruk locatie;
  • De container voor restafval wordt niet misbruikt voor GFT of PMD en wordt dus minimaal gebruikt, zoals het kan en moet;
  • In en rond de school oogt alles opgeruimd en ontdaan van afval.

  Grondstofunits
  Een afvalvrije school heeft in elk klaslokaal een grondstofunit waarin PMD (plastic, metaal, drinkverpakkingen), GFT (groente, fruitafval) en restafval gescheiden worden verzameld. De verzamelcontainers voor PMD, GFT en restafval die buiten staan worden door het reinigingsbedrijf RMN geleegd, zoals bij particuliere huishoudens. Dit is mogelijk, omdat op verzoek van de Stichting de gemeenteraad van Soest in 2014 heeft besloten dat afval van instellingen met maatschappelijk nut (w.o. scholen) niet langer aangemerkt wordt als bedrijfsafval. Dat scheelde de scholen de kosten van jaarcontracten.

  Elke dag Streetmasters op straat
  Is het gedrevenheid of is het oog voor het kleine? Of is het misschien een liefhebberij? De Streetmastergroep van Stichting VAnG gaat er dagelijks op uit. Ruim honderd Soesters, van jong tot oud, gaan met een streetmaster, handschoenen en een vuilniszak op pad. Hun passie: zwerfvuil ruimen en dit gescheiden sorteren.

  Dat een groep betrokken Soesters in hun eigen tijd met hesje en gereedschap de wijken schoonhoudt geeft een goed voorbeeld. De meeste mensen gaan bewust om met afval. Als iedereen zijn beste beentje voor zet kunnen we met elkaar Soest schoonhouden en meewerken aan de bewustwording dat we Moeder Aarde gezond houden en schoon doorgeven aan een volgende generatie. Dat is het streven van de Streetmasters. Die jaarlijks ook nog eens meedoen met de Keep it Clean Day.