• Stichting Van Afval naar Grondstof

 • Hoe is de stichting ontstaan?

  Wij als WBT (Wijk Bewoners Team) Overhees-Hees & Klein Engendaal, hebben de visie dat je met basisscholen moet starten om structuur aan te brengen naar veranderingen. Wij staan voor een schone en veilige wijk, zowel voor Jong als Oud. Iedereen moet zich prettig voelen. Soest is een geweldige locatie in Nederland. Centraal, voorzien van veel natuurschoon en schone industrie. Toen ons wijkbudget bijna werd gehalveerd en bovendien nog met strenge begrotingsregels werden geconfronteerd, zijn wij aan het bedenken om aan middelen te komen om onze visie verder gevolg te geven. Met scholen, totaal 6 in onze wijk, maak je afspraken, ga je op weg om samen er iets moois van te maken.

  Rob Kleinegris, de sturende kracht achter het WBT is vanaf zijn 65e zijn eigen visie gaan uitvoeren voor een schonere en veiligere wijk. Ondertussen is hij gekozen tot Zwerfvuilkoning van Soest, de landelijke titel in 2012 van ZwerfvuilZapper (Zwerfvuilafpakker). Vorig jaar met samen met de Insingerschool en docent/acteur/bioloog Theodoor Braaksma hebben zij de Gouden Oliebol gewonnen. Deze prijs is door Groen-Links in het leven geroepen voor een organisatie die zich onderscheidt.

  Om aan de benodigde financiële middelen te komen is besloten een stichting op te richten. Dankzij de bereidwillige medewerking van notaris, Mr.Wouter van Veeren, ook WBT-lid, hebben wij deze stichting op kunnen richten.

  Waar staan wij voor:

  1. Keurmerk wij zijn op een twintigtal basisscholen in Soest/Soesterberg gestart met het promoten van ons keurmerk: de Afvalvrije School’. Er wordt samengewerkt met faciliterende partijen, denk aan Recyclingbedrijven en de plaatselijke Overheid. Zonder deze partijen is dit niet mogelijk. Door op de basisscholen te beginnen bereik je de gehele bevolking. Kinderen/leerlingen vertellen het door aan hun ouders, broer/zus, opa/oma, ooms en tantes. We hebben Soest als voorbeeld maar niet als einddoel… ondertussen is de vraag van andere scholen om ook deze weg in te slaan.
  2. Website. Moeder Aarde Gezond heeft haar eigen website. Hierop vindt u tips en wetenswaardigheden om afvalscheiding tot een COOL gebeuren te laten worden. Afval scheiden is COOL, het moet onze tweede natuur worden. Geen gezichten die op onweer staan, maar frisse, vrolijke gezichten van wij gaan er tegenaan. Deze klus gaan wij klaren. Trouwens wij moeten het met z’n allen doen om onze planeet gezond te maken en te houden. Wij als bemanningsleden zijn hiervoor allemaal verantwoordelijk.
  3. Financiën, door een terugtrekkende (bezuinigingen!!) overheid moeten wij een weg zien te vinden om aan middelen te komen. De stichting is sinds september 2014 ANBI gecertificeerd.
  4. Evenementen, denk aan de ‘Mondiale Keep it Cleanday’, zullen wij promoten. Kijk om je heen, de grondstoffen liggen voor het oprapen. Hoe gaan wij dat verder doen met z’n allen? De openbare ruimte schonen en wij komen in het bezit van een belangrijk deel van onze toekomst, namelijk de tweedehands grondstoffen. Een bewustwordingsproces met als motto Een schoon Soest begint bij Uzelf.
  5. Meedenken / kennisbank, bv. Afvalscheiding in flats. Advies aan verenigingen, deze kunnen middelen genereren als zij bv. starten met inzamelstation. Denk aan je kapotte mobieltje, elektrische apparaten, lege cartridges, frituurvet. Allemaal gemakkelijk op te zetten en brengt z’n geld op.
  6. Leeswerk. Wat hiervan te denken? Door allerlei slimme maatregelen heeft de gemeente Venlo de afvalstoffenheffing met € 78,- kunnen verlagen. Toch eens gaan horen hoe zij daar te werk gaan? Ook hier onder het motto Afval scheiden is Cool. Volgens Arno Lucassen van de gemeente Venlo is hij de man in Venlo met de mooiste baan. Als wij vandaar wat ideeën kunnen implementeren hier in Soest zou dat mooi zijn. Wij hoeven het wiel niet uit te vinden.
  7. Troeptrimmen. Er is een Raamovereenkomst zwerfafvalvergoeding 2013-2023, zonder extra kosten van de gemeente, troeptrimmen met gecertificeerde troeptrimcoach, levert een schone omgeving op, geen ergernis meer over zwerfvuil, de horeca is er mee gediend, nieuwe tweedehands grondstof, denk aan de circulaire economie, vereniging heeft extra inkomsten door dit troeptrimmen in haar pakket op te nemen. Het geld ligt dus op straat, mits wij even bukken. Lijkt ons het informeren waard. En zo is het dus met alles. Je kan wel op je luie reet blijven zitten, maar je moet iets doen, iets ondernemen. Aan de slag. In ons mooie Soest is veel te verdienen, gewoon samen aan de slag, niet alles in eens, maar wel doorgaan.

  Keep going strong.

 • Doelstelling

  Doelstelling:

  1. De gezondheid van mensen, dieren en planten blijvend te verbeteren door een afvalvrije omgeving te scheppen;
  2. De belasting van het milieu door afval maximaal te reduceren met als einddoel het scheppen van een volledig afvalvrije omgeving door optimale kringloop;
  3. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

  De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  1. Het bijdragen aan de bewustwording dat vrijwel alle materialen kunnen worden hergebruikt, hetgeen de afvalberg en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen vermindert;
  2. Het bevorderen van bewustwording dat gebruiksafval een nieuw leven kan gaan leiden als grondstof voor nieuwe producten, waarbij het volledig scheiden van afvalsoorten een absolute voorwaarde is, zodat een geringere aanslag wordt gepleegd op natuurlijke hulpbronnen, door middel van het op brede schaal geven van informatie op basisscholen in alle groepen, waarbij de bovenbouw van de basisschool een voortrekkersfunctie krijgt;
  3. Het geven van milieueducatie op scholen;
  4. Het organiseren van projecten en evenementen om recycling op school van eet- en drinkafval te stimuleren en het gebruik daarvan te verminderen met als doel bij scholieren en de gezinnen waarvan zij deel uitmaken een bewustwordingsproces op gang te brengen;
  5. Het stimuleren van meer milieuvriendelijke productieprocessen.
  6. Het geven van lezingen.