• Stichting Van Afval naar Grondstof

 • Beoordelingscommissie t.a.v. VAnG Milieuprijs 2017 en Posterwedstrijd.

  De VAnG milieuprijs is een initiatief van de stichting VAnG (Van Afval naar Grondstof) om de leerlingen van groep 7 en/of 8 van de basisscholen bewust te maken van de natuur en het milieu. Op donderdag 15 juni 2017 is de Beoordelingscommissie onder voorzitterschap van wethouder mevrouw Jannelies van Berkel samengekomen in het gemeentehuis van Soest, om alle ingezonden werkboeken te beoordelen. Leden van de Beoordelingscommissie zijn: Voorzitter, mevrouw Jannelies van Berkel en vier leden, mevrouw Emilie Heeneman, bestuurslid St. VAnG, de heer Kees van Drongelen, oud TV presentator Kunst&Kitsch, de heer Peter Lucas, fractievoorzitter CDA gem. Soest en de heer Bert Groothuis, raadslid Soest 2002.

  De poster/tekening moet voldoen aan een goede slogan en vooral een kleurrijke weergave. Echt een poster/tekening om de burger aan te zetten om afval correct te scheiden. De wisselbeker komt toe aan de school die aan het werkboek de beste uitstraling/de inhoud heeft gegeven met betrekking tot recycling/het scheiden van afval.

  In totaal hebben 17 scholen te kennen gegeven om zich in te zetten voor deze VAnG Milieuprijs 2017/posterwedstrijd. In totaal hebben zo’n > 5000 leerlingen kennis genomen, informatie meegekregen om onze eigen woonstede, de planeet Aarde, er vrolijker van te laten worden. Stel dat ieder gezin bestaat uit gem. vier personen, dan hebben er toch > 20.000 personen/mensen er thuis over gesproken. Dat moet toch zijn weerslag krijgen op het milieu. Door telkens te herhalen en hierover educatie te geven moet het ons lukken om onze planeet vrolijker te stemmen.

  Alles overziende heeft de Beoordelingscommissie als volgt besloten;

  De wisselbeker voor het werkboek. 
  De commissie is in haar uitspraak tot de volgende bewoordingen gekomen. De combinatie van tekeningen, de tips, de gedichten, het aanwezig zijn van ’n Milieu Politie, de originaliteit en de algehele betrokkenheid geven recht op toekenning van het beste werkboek. Deze wisselbeker gaat naar Obs De Moolhoek, ’t Saamdeel te Kapelle. Leerlingen van groep 6/7a, leerkracht Janneke van Belzen hebben deze prijs gewonnen. 

  De posterwedstrijd. 
  De mooiste/beste tekening is van Julia de Boer van de 2e van der Huchtschool uit Soest. De commissie is in haar uitspraak tot de volgende bewoordingen gekomen. In haar uiting om onze planeet Aarde er blijer van te maken, dat “Afval scheiden een kleine moeite is”. Dat door die kleine moeite er minder in de verbrandingsoven terecht gaat komen en door het recyclen er minder grondstoffen aan onze planeet worden onttrokken. Een prima boodschap aan onze medeburgers.

  Oorkonden zijn er voor: 
  Noël van Riel van de CBS De Werveling uit Soest-Zuid
  . De commissie is in haar uitspraak tot de volgende bewoordingen gekomen. In zijn uiting met slogan “Samen maken wij het verschil!” geeft hij duidelijk aan welke weg wij moeten gaan om onze planeet Aarde er vrolijker te laten uitzien. Donkere wolken staan ons te wachten bij een overvolle restafval container, waarbij de klep bijna verticaal omhoog staat, er nog goede spullen inzitten, mensen die van alles uit de auto gooien, wandelaars die alles van zich af gooien. Dan het verschil. Een stralende zon waaronder blije mensen, het afval scheiden, soort naar soort en zodoende minder grondstoffen aan de planeet Aarde onttrekken. Een vrolijk twieterende vogel.

  Levi van Obs Portland te Rhoon. De commissie is in haar uitspraak tot de volgende bewoordingen gekomen. In deze tekening, onder het toeziend oog van de planeet Aarde, die een bezorgd uiterlijk heeft, dat het afval er vrolijk van wordt als dit in de juiste bak wordt gedeponeerd. Er treurig uit ziet als dit niet wordt gedaan.

  Kijra den Hoed van Obs De Mooloek, ’t Saamdeel, te Kapelle. De commissie is in haar uitspraak tot de volgende bewoordingen gekomen. In de tekening heeft zij met haar slogan “Ruim je afval op, dan is alles top”, de spijker op z’n kop slaat. Een vrolijke tekening met kleur en fleur.

  De prijswinnaars zijn inmiddels in kennis gesteld en de prijzen zijn inmiddels uitgereikt. Met dank aan de gemeente Soest voor het weer bereidwillig afstaan van een ruime gelegenheid om de commissie haar werk goed uit te kunnen voeren.