• Stichting Van Afval naar Grondstof

  • Uitreiking van een oorkonde aan Kijra den Hoed en de gehele klas voor het beste werkboek

  • De commissie is in haar uitspraak tot de volgende bewoordingen gekomen. De combinatie van tekeningen, de tips, de gedichten, het aanwezig zijn van ’n Milieu Politie, de originaliteit en de algehele betrokkenheid geven recht op toekenning van het beste werkboek. Deze wisselbeker gaat naar Obs De Moolhoek, ’t Saamdeel te Kapelle. Leerlingen van groep 6/7a, leerkracht Janneke van Belzen hebben deze prijs gewonnen. 

    Kijra den Hoed van Obs De Mooloek, ’t Saamdeel, te Kapelle. De commissie is in haar uitspraak tot de volgende bewoordingen gekomen. In de tekening heeft zij met haar slogan “Ruim je afval op, dan is alles top”, de spijker op z’n kop slaat. Een vrolijke tekening met kleur en fleur.