• Stichting Van Afval naar Grondstof

 • Jaarverslag 2022: Activiteiten St. VAnG - 'Van Afval naar Grondstof'

  Introductie Het jaar 2022 heeft zich gekenmerkt als een succesvol jaar voor Stichting VAnG - 'Van Afval naar Grondstof', waarin we onze activiteiten naar behoren hebben kunnen vervullen. Hoewel sommige scholen nog herstelden van de Corona-perikelen, bleek onze digitale educatie van onschatbare waarde en zal dat ook in de toekomst zo blijven. Dit verslag geeft een overzicht van de belangrijkste initiatieven en prestaties die we gedurende het jaar 2022 hebben ondernomen.

  Educatie voor BSO/Buitenschoolse Opvang, Peuterspeelplaatsen/Kinderopvang: 'Egalus' Een opvallende toevoeging aan ons educatieve aanbod was 'Egalus', een speciaal educatieprogramma voor de leeftijdsgroep 4-8 jaar. We hebben het kinderboek 'Egalus' van schrijfster Marije Tolman omgezet in een digitale versie met handleiding. Voor de leeftijdsgroep 9-12 jaar hebben we het succesvolle programma 'Koos de vuilnisman' fysiek en digitaal aangeboden. We ervaren een groeiende vraag naar deze educatie, maar zien ook dat de Stichting behoefte heeft aan meer man/vrouw kracht om de uitrol verder vorm te geven.

  Streetmasterproject Het Streetmasterproject blijft goed lopen, dankzij de inzet van meer dan 100 betrokken burgers die hun eigen woon/leef locatie zwerfvuilvrij houden. In 2022 hebben we twee succesvolle evenementen georganiseerd: de 'Soester Opschoondag' in het voorjaar en de 'Keep it Cleanday' in het najaar. Beide evenementen vonden plaats bij Stay Okay aan de Bosstraat/Soest, waar alle vrijwilligers hun ingezamelde zwerfvuil bij de bron gescheiden hebben afgevoerd. De samenwerking met Stay Okay, een duurzame onderneming in Soest, heeft hierin een belangrijke rol gespeeld.

  Bezoek aan AVR/Afval Verbranding Rijnmond In 2022 hebben we een bezoek gebracht aan AVR/Afval Verbranding Rijnmond, waar afval van gemeenten die 'Na-scheiding' toepassen, wordt gescheiden. Hoewel de geproduceerde energie voornamelijk bestemd is voor stadsverwarming, blijft de Stichting 'Van Afval naar Grondstof' vasthouden aan haar eigen visie en methoden met betrekking tot het scheiden van afval.

  Project 'Paperbus' Het project 'Paperbus' is ontstaan tijdens de coronaperiode, waarin veel mooie tekeningen door schoolkinderen werden gemaakt. De tien mooiste tekeningen zijn op posterformaat gemaakt en onthuld op de paperbus in winkelcentrum 'De Tamboerijn' in de wijk Overhees door wethouder Nermina Kundic. Vervolgens zijn de posters tentoongesteld in 't LOU-vre, een verbindende broedplaats voor creatieve en maatschappelijke initiatieven. Ook het gemeentehuis van Soest heeft deze tentoongesteld. Dit project heeft als doel ons bewustzijn te verhogen en beter om te gaan met onze eigen huishouding en de planeet Aarde.

  Samenwerking met Griftland College te Soest Het Griftland College te Soest heeft de Stichting 'Van Afval naar Grondstof' betrokken bij hun project 'Griftland Goes Green'. We hebben het 'Boekenplafond' vormgegeven, een technisch hoogstaande educatie om van boekruggen een plafondelement te maken. De Stichting heeft hiervoor een speciale machine aangeschaft, die mogelijk in de toekomst nog vaker ingezet zal worden. Onze docent/acteur/bioloog Theodoor Braaksma heeft tevens educatie gegeven rondom het scheiden van afval en zwerfvuil op het Griftland College.

  VAnG-Milieuprijs en Posterwedstrijd Veertien scholen hebben deelgenomen aan de VAnG-Milieuprijs en de posterwedstrijd. De Tweede van der Huchtschool in Soest ontving de wisselbeker van de VAnG Milieuprijs, terwijl Liv Ankone van

  de Da Costaschool in Soestdijk de winnende tekening voor de poster op de vuilniswagen heeft gemaakt. We hebben ook educatie gegeven aan veel scholen buiten Soest, maar vanwege hun prioriteit bij basiseducatie en de Cito-toets, konden zij niet deelnemen aan de VAnG-Milieuprijs en posterwedstrijd.

  Keurmerk 'AfvalvrijeSchool' Het Keurmerk 'AfvalvrijeSchool' is toegekend aan IKC Ichthus in Maassluis, met een score van 77,3% (580 punten van de 750 te behalen punten). De definitieve uitreiking door de wethouder staat gepland voor 2023.

  Nieuwsbrief en website Onze periodieke Nieuwsbrief blijft goed ontvangen, en we voegen bij iedere uitgave een leuke strip toe met onze held SAM de Streetmaster. Voor meer informatie en foto's verwijzen we naar onze website: www.moederaardegezond.nl.

  Conclusie Het jaar 2022 was een jaar vol succesvolle activiteiten voor Stichting VAnG - 'Van Afval naar Grondstof'. Met onze educatieve programma's, samenwerkingen met scholen en organisaties, en bewustmakingsinitiatieven, hebben we weer een positieve impact kunnen maken op het gebied van duurzaamheid en afvalbeheer. We kijken uit naar de toekomst, waarin we onze missie voortzetten om van afval waardevolle grondstoffen te maken.