• Stichting Van Afval naar Grondstof

 • Activiteiten St. VAnG – ‘Van Afval naar Grondstof’ gedurende het jaar 2021

  • De corona perikelen laten nog echt van zich spreken gedurende dit schooljaar 2020/2021. Scholen hebben achterstanden opgelopen en laten het nog maar mondjesmaat toe om fysiek de Milieu educatie te laten plaatsvinden.
  • De Beoordelingscommissie heeft dit schooljaar van de gemeente Soest maar 8 werkboeken van scholen met tekeningen, tips en werkstukken mogen beoordelen. Wel hebben deze scholen prima werk geleverd want er was een overvloed aan mooie tekeningen.
  • Het voornemen is om van deze tekeningen posters te maken, welke zullen worden tentoongesteld.
  • In 2021 heeft de Stichting financiële ondersteuning gekregen van haar hoofdsponsor Momentum Capital uit Amsterdam en is er een legaat ontvangen uit een nalatenschap. Deze begunstiger liet ook al geruime tijd jaarlijks een schenking doen aan onze Stichting.
  • Deze bijdragen hebben bijgedragen dat er ‘n gunstig resultaat over 2021 is ontstaan. Zou dat niet zijn ontvangen dan was er met een negatief resultaat afgesloten.
  • De corona periode heeft duidelijk gemaakt dat wij niet geheel afhankelijk moeten worden van fysieke educatie. Daarom is ingespeeld op digitale educatie welke toch geheel geënt is op onze fysieke educatie.
  • Vandaar dat in het jaar 2021, de stichting veel werk heeft gemaakt van haar digitale educatie met handleiding. Naast de digitale educatie voor basisscholen is er nu een uitgebreide educatie voor Kinderdagverblijven, peuterspeelplaatsen en buitenschoolse opvang. De Stichting is de mening toegedaan om zo vroeg mogelijk met haar educatie, rondom het scheiden van afval en het kringloop verhaal, te starten.
  • Het moet vanzelfsprekend worden om afval te scheiden in de juiste afvalunit.
  • Het moet duidelijk worden dat afval geen afval is.
  • Juist sorteren brengt geld op, is goed voor het milieu en minder uitputtend voor onze planeet Aarde.
  • Ook is het Keurmerk ‘AfvalvrijeSchool’, waaraan al geruime tijd is gewerkt, dit jaar BeNeLux gecertificeerd. Brinkhof advocaten uit Amsterdam is ons hierbij behulpzaam geweest.
  • In maart 2021 is door onze, meer dan 100 actieve streetmasters, deelgenomen aan de landelijk Opschoondag. Zwerfvuil ruimen in de eigen woon/leefomgeving.
  • In april 2021 mochten wij weer fysiek op scholen komen. De start is gemaakt in de gemeente Kapelle, in de provincie Zeeland.
  • Wel zijn er door de corona sluiting veel tekeningen door leerlingen gemaakt, waardoor er ruimte is ontstaan om deze tekeningen in poster formaat te produceren en tentoon te stellen.
  • Ook de actie ‘Keep it cleanday’ met als basis Stay Okay/Soest is door de Streetmastergroep/zwerfvuil weer geweldig uitgevoerd. Ook de wethouder, mevrouw Aukje Treep, in gezelschap van gemeentelijke milieu ambtenaren zijn altijd zeer geïnteresseerd in deze actie. Tijdens deze zwerfvuilactie werd o.a. zwaar vuurwerk aangetroffen, welke is afgevoerd na overleg met gemeente, politie en RMN.