• Stichting Van Afval naar Grondstof

 • Jury beslist: Wisselbeker VAnG-milieuprijs naar 2e Van der Hucht

 • ‘Wedstrijd voor bewustwording van basisscholieren’ 

  De VAnG-milieuprijs is een initiatief van de Stichting Van Afval naar Grondstof (VAnG) om scholieren bewust te maken van het belang van afvalscheiding. Acht basisscholen uit Soest streden mee voor drie prijzen. Donderdag 1 juli kwam de jury bijeen om een oordeel te vellen over de ingeleverde werkstukken.

  Het was symbolisch dat de werkstukken over het scheiden van afval en het voorkomen van zwerfvuil, gemaakt door basisschoolleerlingen, juist op 1 juli werden gejureerd. Want op deze dag werd statiegeld op kleine flesjes ingevoerd. ,,Dat is een mooie slag om een flink deel van het zwerfvuil te verminderen”, sprak Rob Kleinegris namens stichting VAnG. ,,Maar waar wij ook voor staan is om zo min mogelijk afval in de verbrandingsoven te krijgen. Wanneer je afval goed scheidt kan het gerecycled worden. Afval moet grondstof zijn voor nieuwe producten. Wij willen kinderen in de basisschoolleeftijd daarvan bewust maken, ook in de hoop dat zij dat doorgeven aan hun ouders. Die bewustwording doen wij onder meer digitale educatie en fysieke lessen op school en door de jaarlijkse organisatie van deze wedstrijd.”

  De opdracht aan de scholen was om een werkboek samen te stellen met tekeningen, tips en werkstukken voor het extra aandacht geven aan het scheiden van afval, het tegengaan van zwerfvuil en de zorg voor de planeet.

  Het ingeleverde materiaal was volgens de jury, waarin onder meer wethouder Nermina Kundic en de raadsleden Bert Groothuis en Jan Paauw zitting hadden, van hoog niveau. Uit de ingeleverde tekeningen werd één exemplaar gekozen die de vuilniswagens van RMN gaat sieren en tien stuks komen op de peperbussen in de winkelcentra in Soest. Daarnaast kreeg het beste werkboek de wisselbeker.

  De poster op de vuilniswagen komt dit jaar van de hand van Vivienne Venrooy en Anisa Bayram, leerlingen van de 1e van der Huchtschool.

 • Uitreiking VAnG Milieuprijzen 2021

 • VAnG Milieuprijs 2021 voor Vivienne Venrooy en Anisa Bayram

  Door de coronarestricties is het niet mogelijk geweest om fysieke educatie te organiseren op de basisscholen. Zo heeft onze docent/acteur/bioloog Theodoor Braaksma als zijn alter ego Koos de Vuilnisman niet zijn opwachting mogen maken. De Stichting heeft op een zeer snelle wijze zelf een digitale versie met handleiding uitgeschreven. Waarbij bijzondere bijstand/hulp is gekregen van de Tweede Van der Huchtschool. Leerkracht Femke de Jongh heeft onze digitale inbreng met handleiding getoetst waarna deze weer door onze Stichting werd aangepast/vervolmaakt.

  De leerkracht gaf aan dat de fysieke educatie van Koos de Vuilnisman zinvol en creatief was omgezet naar een digitale activiteit. Onze Stichting ontving veel lof en waardering voor de wijze waarop wij waren omgegaan met de coronasituatie en de fysiek afwezige Koos konden vervangen door een digitale variant. De hoop werd uitgesproken en de leerlingen zien er naar uit dat Koos volgend jaar toch wel weer fysiek op school aanwezig zal zijn.

  De digitale educatie is over alle twinitg Soester basisscholen uitgerold met het verzoek om de educatie zodra het mogelijk was te doceren.

  Bijzondere aandacht heeft de Stichting besteed om toch vooral een tekening door de leerlingen te laten maken. Deze tekening kon dan gemaakt worden thuis en/of op school. Dan kon de leerling toch thuis aan de slag met het maken van een Milieutekening. De opdracht is/was om de tekening te voorzien van een pakkende slogan om de burger aan te zetten om het afval thuis en op school correct te gaan scheiden. Hieraan is bijzonder goed gehoor aan gegeven temeer omdat de gemeente aangaf tekeningen te willen gebruiken om op de peperbus en reclame zuilen in winkelcentra te tonen. De winnende poster komt, zoals altijd, op de RMN-vuilniswagens, die dan gedurende een lange periode in de Soester straten te zien is.

  Door de corona perikelen hebben er van de twinitg Soester scholen er in totaal acht de mogelijkheid gezien om de aangeboden digitale educatie daadwerkelijk te doceren. De overige scholen konden door interne problemen/onderwijsachterstanden helaas niet actief deelnemen.

  De uitreiking van de winnende poster op de vuilniswagen moest worden uitgesteld naar 2022.

  Wel is de oorkonde uitgereikt voor de winnende poster en wel op vrijdag 9 juli 2021 op de 1e van der Huchtschool te Soestdijk. Dit keer twee Oorkonden omdat de tekening was gemaakt door twee leerlingen van deze school. Dat zijn Vivienne Venrooy en Anisa Bayram. Leerkracht Robert Korndewal gaf aan dat hij goed overweg kon met de digitale educatie. Deze was met humor gebracht, duidelijk, helder en educatief. ,,Maar graag zien wij Koos de Vuilnisman actief fysiek weer aan de gang.”

  Ook is de wisselbeker van de VAnG milieuprijs 2021 uitgereikt, en wel op maandag 12 juli 2021 aan groep 8 (27 leerlingen) van de 2e van der Huchtschool te Soest. Deze groep heeft weer een geweldig werkboek gemaakt met veel creatieve tekeningen. Ook aan de opdracht om in dit werkboek tien tips te geven omtrent het voorkomen en minimaliseren van afval, is bijzonder gehoor gegeven. De leerlingen kwamen met een lijst waarop twaalf tips waren weergegeven. Ook op deze school gaf de leerkracht, Femke de Jongh, aan dat de leerlingen volgende jaar graag weer een actief fysieke Koos de Vuilnisman willen zien.

  Voor de peperbus/reclamezuilen zijn twaalf tekeningen uitgekozen om te pronken in winkelcentra. Ook deze presentatie zal in 2022 plaatsvinden.

  De twaalf tekeningen voor de reclamezuilen/peperbus in de winkelcentra zijn gemaakt door:

  • Julia Kooijman, 1e van der Huchtschool
  • Janko Polerecky, de Postiljon/Soesterberg
  • Oskar Vogel, Montessorischool
  • Anouk van den Heuvel, Insingerschool
  • Felien Los, de Buut
  • Maximus Palimbong, de Achtbaan
  • Shems Kazally, 3e van der Huchtschool
  • Jade Verlaan, 3e van der Huchtschool
  • Jayden Said, 2e van der Huchtschool
  • Tessa Schlebaum, 2e van der Huchtschool
  • Anne Sophie Scheren, 2e van der Huchtschool
  • Isa, de Postiljon/Soesterberg

  De wisselbeker voor het best verzorgde werkboek gaat naar de 2e van der Huchtschool

  U kunt de winnende tekeningen hier bekijken: VAnG Milieuprijs 2021