• Stichting Van Afval naar Grondstof

 • Ondanks de coronacrisis zijn de activiteiten onder beperkende voorwaarden doorgegaan.

  • Het aantal betrokken burgers, Streetmasters, die in hun eigen directe woonomgeving zwerfvuil ruimen, is uitgebreid. Momenteel benaderen wij de grens van 100 betrokken burgers. Dit aantal zal zeker in 2021 bereikt gaan worden.
  • Deze betrokken burgers/Streetmasters, zorgen voor een schone woonomgeving, welke activiteit door de gemeente wordt gesteund door het beschikbaar stellen van de hulpmiddelen.
  • Door onze maandelijkse media-activiteiten voor een schone woon- en leefomgeving tracht onze Stichting bewustzijn onder de burgerij te brengen. Dat men structuur gaat aanbrengen in zijn/haar gedrag inzake zwerfvuil in de natuur en in directe omgeving.
  • De bijzondere/gezamenlijke acties in voorjaar, ‘Zomerschoon’ en in het najaar ‘Keep it Cleanday’.
  • De najaarsactie onder de titel ‘Op weg naar een Schoon Soest 2022’ is weer prima georganiseerd door het bestuur.
  • In het bijzonder door medewerking van Stay Okay, zijn dit altijd weer geweldige gebeurtenissen. Met een voldaan gevoel kunnen wij hierop terugkijken.
  • Ook is dit jaar de Nieuwsbrief verrijkt met een stripverhaal, ‘Streetmaster Sam’. De insteek is om bij het verschijnen van de Nieuwsbrief deze te voorzien van een stripverhaal over een actueel voorval/gebeurtenis van onze Stichting.
  • Een speciale opdracht kwam van Bink Kinderopvang. Het verzorgen van vier leermomenten op vier BSO-locaties in Soest & Soesterberg. Het thema was ‘Doe mee, red de zee!’. Deze educatieve leermomenten hebben plaatsgevonden op de dagen 19 & 23 oktober en is breed in de media gekomen.
  • Ook zijn dit jaar weer onze Grondstofunits op scholen geplaatst. Dit jaar in Hendrik Ido Ambacht en Alblasserdam.
  • Het bezoek op scholen is door de corona perikelen beperkt gebleven. Gedurende dit jaar zijn wij fysiek actief geweest op 5 (vijf) scholen in Soest en 1 (één) school in Kapelle (Zeeland) geweest met onze educatie in het project ‘AfvalvrijeSchool’.
  • Hierdoor kon de VAnG Milieuprijs 2020 en de posterwedstrijd, ondanks corona perikelen, gewoon doorgang vinden.
  • Bekendmaking van de winnende poster op de vuilniswagen.
  • Het doel van de tekeningen is, om met een pakkende slogan en weergave, de burger aan te zetten om afval correct te gaan scheiden. De kringloopgedachte is hierbij het uitgangspunt.