• Stichting Van Afval naar Grondstof

  • Feestelijke Verlenging Keurmerk ‘Afvalvrije school’

    Nadat Koos de Vuilnisman op zijn karakteristieke wijze alle aanwezige leerlingen had duidelijk gemaakt dat er iets te vieren viel volgden de toespraken. Directeur Dirk van Elzelingen dankte leerlingen en schoolteam voor hun inzet bij het zorgvuldig omgaan met afval, zowel in als om de school, maar ook in de naaste omgeving van de school. Hij wees op het christelijke rentmeesterschap, dat ons verplicht goed voor Moeder Aarde te zorgen.

    Voorzitter Jan Bredewold van Stichting Van Afval naar Grondstof, benadrukte de hoge score bij de uitgebreide controle een maand eerder: 92% van de meetpunten was in orde. Hij legde nog eens uit waarom volwassenen zich zo inspannen tot afvalvrije scholen te komen. “Wij willen aan jullie graag een schoon milieu achterlaten. Over dertig jaar leiden jullie dit land en zijn jullie er zelf verantwoordelijk voor”, stelde hij nog eens duidelijk.

    Tenslotte noemde wethouder Arjan Kraijo de ds. Beukelmanschool een voorbeeld voor alle andere scholen in Alblasserdam. Ook bij hen wordt gestimuleerd te streven naar het Keurmerk ‘Afvalvrije School’.

    Vervolgens bevestigde hij de sticker ‘TOETSING 2021/2022’ op het Keurmerk, waarmee de school zich weer een aantal jaren ‘Afvalvrije School’ mag noemen. En daarmee was de leuke plechtigheid ten einde.