• Stichting Van Afval naar Grondstof

 • De Joannes Beukelmanschool, locatie Weverstraat, wordt een (bijna) restafvalvrije school.

  Waarom? Ieder jaar komt ‘Koos de vuilnisman’ op onze school in groep 8 een les geven over ‘hoe ga ik om met afval?’. Afgelopen jaar raakten verschillende collega’s met ‘Koos’ in gesprek over dit onderwerp. Hij wees erop dat wij als christenen verantwoordelijk zijn voor het onderhouden van de schepping en dat het bewust omgaan met ons afval, daar een belangrijk onderdeel van is. Dit heeft ons aan het denken gezet en hieruit is een werkgroep ‘afvalvrije school’ ontstaan.

  Onze identiteit moet niet alleen op papier staan, maar ook openbaar komen in ons leven. Ons rentmeesterschap is een grote verantwoordelijkheid en daar moeten actief mee bezig zijn. We moeten de aarde onderhouden, dus ook bewust omgaan met ons afval. Daarnaast is het ook, in pedagogisch opzicht, goed om de kinderen te leren hoe ze met hun afval en het milieu om moeten gaan. Dat stukje bewustwording willen we de kinderen door middel van dit project meegeven.

  Als werkgroep ‘afvalvrije school’ willen wij de school (bijna) restafvalvrij maken. Het is daarom van groot belang dat we het afval goed scheiden, zodat er nauwelijks restafval overblijft en de grote afvalcontainer niet meer nodig is. In de klassen willen we naast een bak voor het papier, nog een bak voor gft-afval plaatsen en een zak voor plastic ophangen. Hiermee verwachten we dat er weinig restafval over zal blijven.

  Naast het scheiden van afval willen we ook verschillende soorten afval verzamelen. Het is u misschien al opgevallen dat er bij de keuken een batterijenbox en een container met een geel deksel zijn geplaatst. Deze container is bedoeld voor vet. Is bijvoorbeeld uw frituurvet aan vervanging toe en weet u niet waar u het ‘oude vet’ moet laten, dan kunt u dat dus vanaf nu op school kwijt. Inleveren is gemakkelijk en kan simpelweg door het afgekoelde frituurvet terug te gieten in de originele verpakking of in een lege plastic fles. Het is ook van belang dat de verpakking goed gesloten is. En vervolgens kunt u de verpakking of fles krijt in de gele container op school.

 • Daarnaast komt er nog een bak voor pennen, stiften, correctiepennen, lijmpotten, cartridges, toners en mobiele telefoons. Ook deze artikelen kunt u voortaan op school kwijt. Het inleveren van dit afval levert ons geld op of spaarpunten voor spel- en speelmateriaal. Met dit geld kunnen we goede doelen steunen of leer- en ondersteuningsmiddelen aanschaffen, die de kwaliteit van het onderwijs voor uw kinderen kan verbeteren. 

  Alleen blijft er een belangrijk punt over: de pakjes drinken en zakjes met koeken van de kinderen. Op dit punt doen we een beroep op u als ouder. Wij willen u vragen uw kind(eren) voortaan geen pakjes drinken mee te geven, maar drinken in een schoolbeker. En geen koek in een zakje, maar brood en/of een koek mee te geven in een brooddoos. Ook vragen wij u rekening te houden met afval bij traktaties. Enerzijds zijn we hier bewust met het milieu bezig en anderzijds komt het ook de gezondheid van uw kind ten goede. In plaats van een pakje drinken, waar ontzettend veel suikers in zitten, kunt u uw kind nu bijvoorbeeld melk in een beker meegeven.  Zo worden we niet alleen een afvalvrije school, maar gaan we ook richting een Gezonde School! 

  Om u hierin tegemoet te komen, willen wij iedere leerling een schoolbeker en brooddoos cadeau doen. Helaas kunnen we nu nog niet melden wanneer we die bekers en brooddozen uitdelen. D.V. maandag 13 april willen wij wel alvast het startschot voor dit project geven. Verdere informatie over deze dag volgt later. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en u te hebben overtuigd van het belang van het bewust omgaan met het onderhouden van de schepping. Als er toch nog vragen en/of opmerkingen zijn, kunt u die richten tot de werkgroep ‘afvalvrije school’.