• Stichting Van Afval naar Grondstof

 • Persbericht gemeente Alblasserdam 14 februari 2017

  Op dinsdag 14 februari heeft wethouder Peter Verheij het keurmerk 'afvalvrije school' uitgereikt aan de ds. Joannes Beukelmanschool, locatie Weversstraat.

  De aftrap om te komen tot een afvalvrije school is al op 13 april 2015 gegeven. Nu is deze doelstelling bereikt. In de afgelopen 1,5 jaar zijn leerkrachten en leerlingen consequent bezig geweest met het scheiden van afval om op deze manier zo min mogelijk restafval over te houden.

  Naast het apart inzamelen van papier, gft en plastic leveren leerlingen en hun ouders batterijen, frituurvet, pennen, stiften, correctiepennen, lijmpotten, cartridges, toners en mobiele telefoons in. Hiermee spaart de school punten om spel- en speelmateriaal aan te schaffen of geld om leer- en ondersteuningsmiddelen te kopen of goede doelen mee te steunen. Daarnaast vraagt de school ouders en verzorgers het eten en drinken voor de kinderen mee te geven in een afwasbare brooddoos en drinkbeker.

  De stichting VANG (Van Afval Naar Grondstof) heeft getoetst of de school voldoet aan de criteria om in aanmerking te komen voor het keurmerk 'afvalvrije school'. Hoe regelt de school de verwerking en opslag van het afval binnen de school? Is de centrale restafvalcontainer weggehaald? En is de hoeveelheid restafval tot een minimum beperkt?

  Wethouder Peter Verheij is blij dat de ds. Joannes Beukelmanschool nu officieel afvalvrij is: "Hierdoor worden kinderen al op jonge leeftijd bewust hoe met afval om te gaan. Het motto is nog steeds: 'jong geleerd is oud gedaan'. Afval scheiden moet een vanzelfsprekendheid zijn."

  Na de uitreiking van het certificaat is 'Koos de Vuilnisman' de klassen rondgaan om de kinderen op een ludieke manier scherp te houden rond het thema afval scheiden. 

  (bron: Gemeente Alblasserdam)