• Stichting Van Afval naar Grondstof

 • Ds. Joannes Beukelmanschool al vier jaar afvalvrij

 • ,,Onze bewustwording komt voort uit rentmeesterschap.”

  ALBLASSERDAM – Het is bijna vier jaar geleden dat bij de ds. Joannes Beukelmanschool aan de Weversstraat 2 in Alblasserdam door wethouder Peter Verheij (SGP) het startschot werd gegeven om te komen tot een afvalvrije school. Locatiedirecteur Dirk van Elzelingen is tevreden. ,,Ouders en leerlingen weten inmiddels niet beter.”

  Vanaf 2015 is het schoolteam al bezig om leerlingen bewust te maken dat afvalscheiding goed is voor het milieu. Naast het apart inzamelen van papier, doppen, gft en plastic, kunnen leerlingen en hun ouders ook batterijen en frituurvet, pennen, stiften, correctiepennen, lijmpotten, cartridges, toners en mobiele telefoons inleveren op school. Hiermee spaart de school punten om spelen speelmateriaal aan te schaffen of geld om leer- en ondersteuningsmiddelen te kopen of goede doelen te steunen.

  Zit de afvalscheiding ingebakken in het leersysteem vragen we aan locatiedirecteur Dirk van Elzelingen. ,,Ik wil niet spreken van een leersysteem. De afvalscheiding maakt onderdeel uit van de visie onze school. Ouders, docenten en leerlingen weten inmiddels niet beter. Wanneer ouders hun kinderen aanmelden bij onze school worden ze via de aanmeldingsprocedure gewezen op de regels. We hebben in al die jaren geen enkel negatief geluid ontvangen. Het is ook belangrijk om deze afvalregels bij de ouders te borgen. De kinderen zijn dan vaak de beste ambassadeur. Via de kinderen draag je een zorgvuldige omgang met de schepping de huishoudens in. We krijgen prachtige reacties van ouders die door hun kinderen worden geattendeerd dat afvalscheiding belangrijk is. Zo wordt de volgende generatie heel bewust van de noodzaak van afvalscheiding.”

  In de centrale hal van de school is een mini-milieustraat ingericht. Hier is goed te zien hoe er effectief wordt omgegaan met afvalscheiding. Er zijn bakjes voor batterijen, pennen/stiften en lijmpotten, toners/telefoons, chemisch afval, textiel, koptelefoons,/muizen en glas. Naast de gft- en restafvalcontainers bij de buitendeur staat een inzamelbak voor frituurvet. Een grote trechter, gemaakt door een ouder, is strategisch in het gebouw geplaatst. In de trechter worden doppen van drinkflessen verzameld. In de trechter kunnen 20.000 doppen verzameld worden. ,,De opbrengst van de doppen zijn bestemd voor een fonds voor hulphonden”, vertelt Van Elzelingen. De milieustraat heeft volgens de directeur een motiverende werking op alle familieleden. ,,Opa’s en oma’s en andere familieleden worden ingeschakeld bij de inzameling. Verschillende bewoners van seniorenwoningen hier in de buurt helpen mee.”

  Doordat ouders voor hun kinderen bekers en trommeltjes kopen waarin drank en boterhammen mee naar school kunnen worden genomen ondersteunen ze de visie van de school. Geen eten en drinken dus in plastic verpakkingen. Daarnaast worden er, zolang er geen milieuvriendelijk alternatief is, geen ballonnen meer opgelaten. ,,We hebben de ouders laten weten dat drinkpakjes niet meer welkom zijn. Als tegenprestatie werd gratis eenmalig een brooddoos en een beker met schroefdeksel aangeboden. Dat is toen betaald uit een subsidiepotje. er is nog steeds een regeling voor nieuwe leerlingen, maar dan in de vorm van een korting van 15%.”

  De ds. Joannes Beukelmanschool is een basisschool voor reformatorisch onderwijs. Heeft die achtergrond meegespeeld om de school afvalvrij te maken? ,,Jazeker”, vertelt Van Elzelingen. ,,Onze bewustwording komt ook voort uit het besef dat we het rentmeesterschap hebben over de aarde die we van onze Schepper hebben gekregen. Wij geloven dat we met al deze maatregelen invulling geven aan onze identiteit en onze verantwoordelijkheid om te zorgen voor de aarde.”

  Veel dank is de school verschuldigd aan de stichting Van Afval naar Grondstof uit Soest. Deze stichting heeft de school ondersteund met adviezen en faciliteiten om tot een afvalvrije school te komen.