• Stichting Van Afval naar Grondstof
  Onze missie: Afvalvrijescholen

 • Stichting VAnG - Moeder Aarde Gezond

  Van harte welkom bij de Stichting VAnG - Moeder Aarde Gezond. Op deze website vindt u alle informatie over onze stichting. De actuele berichten zoals artikelen en interviews vindt u op deze homepage. 

 • Andrina en Wil ruimen zwerfvuil in landelijke omgeving

  Ze gaan er wekelijks op uit, de vriendinnen Andrina Middendorp en Wil van Dijk. Het startpunt is boerderij Birktzicht aan de Peter van den Breemerweg. Op deze zaterdagmiddag breekt er net een waterig zonnetje door na een flinke hagelbui. De dames hebben het hesje aangedaan en lopen richting Amersfoort. Andrina heeft amper aandacht voor het oogverblindende uitzicht. Zij tuurt, samen met Wil in de sloten en greppels. Andrina vertelt: ,,Ik heb vorige week Rob Kleinegris gebeld. De streetmasters die wij hadden waren niet toereikend om troep uit de greppel te halen. Hij heeft daarom een

  Lees hier verder

  Succesvolle Soester Opschoondag

  Vrijdag 18 maart 2022 ‘vierde’ de Stichting VAnG de Landelijke Opschoondag. De vele vrijwilliger Streetmasters die de stichting rijk is gingen ’s ochtends eerst hun eigen woon- en leefomgeving zwerfvuilvrij maken. Daarna volgde een gezamenlijke lunch bij StayOkay aan de Bosstraat. Met de huifkar ging de groep naar verschillende locaties in Soest om deze te ruimen. ’s Middags kwam het gezelschap terug op de Bosstraat waar ‘de buit’ gesorteerd werd. Naast de Streetmasters, zijn er diverse basisscholen geweest die ook hun schoolomgeving zwerfvuilvrij hebben

  Lees hier verder

  Bronscheiding levert geld op

  Met het oog op de komende verkiezingen zou ik graag een lans willen breken voor partijen die streven naar bronscheiding bij afvalverwerking. Dat is de manier zoals de gemeente Soest dat momenteel doet. Tot mijn schrik constateer ik dat er stemmen opgaan voor nascheiding. Het woord zegt het al: bronscheiding is scheiden van het afval bij de bron. De gebruiker zorgt ervoor dat zijn afval gescheiden ingezameld wordt. Papier, glas, batterijen, plastic/metaal/drinkpakken (PMD) en GFT wordt zo gescheiden ingezameld en vormt zo een ideale grondstof voor recycling. Het mes snijdt aan twee kanten. Door

  Lees hier verder

  Willem de Zwijgerschool eerste Afvalvrije School van Ambacht

  De leerlingen en leraren van de Willem de Zwijger hebben een primeur als de eerste school in Ambacht met het keurmerk Afvalvrije School. De kinderen van groep 7B en schoolleider Cornee Bezemer hebben het keurmerk namens de school in ontvangst genomen uit handen van Koos de Vuilnisman en wethouder Ralph Lafleur. Zorg voor de schepping Volgens schoolleider Cornee Bezemer past het keurmerk bij de levensbeschouwing van de Willem de Zwijgerschool: “We vinden het van groot belang dat de kinderen leren om zorg te dragen voor de schepping door het liefst afval te voorkomen of bewust te

  Lees hier verder

  Uitreiking VAnG milieuprijs

  SOEST - De VAnG-milieuprijs is een initiatief van de Stichting Van Afval naar Grondstof (VAnG) om scholieren bewust te maken van het belang van afvalscheiding. Acht basisscholen uit Soest streden mee voor drie prijzen. In juli van het afgelopen jaar beoordeelde een deskundige jury de ingeleverde werkstukken. Dinsdag 2 februari werd de winnende tekening onthuld. De onthulling van de winnende tekening, gemaakt door Vivienne Venrooy en Anisa Bayram, leerlingen van de 1e Van der Huchtschool, werd door een grote schare scholieren bekeken. Zij telden af naar het moment waarop wethouder Nermina

  Lees hier verder

  Kringloop denken

  januari 28, 2022 | Nieuws
  Kringloop denken

  Ik spreek met Rob Kleinegris, in De Sleutel in Soest, waar hij zijn stichting Van Afval naar Grondstof (VAnG) een vast onderkomen wil geven, met name om de scholen en de jeugd te informeren over kringloop denken en aan te zetten tot actie ter bescherming van moeder aarde. Met zijn stichting is hij een vurig pleitbezorger van de juiste afvalverwerking methode. Rob is hiermee begonnen na zijn pensioen en inmiddels door al zijn jarenlange activiteiten en successen, zoals met de streetmasters en afvalvrije scholen, koninklijk onderscheiden. Ik praat met hem over Laudato si, de encycliek van Paus

  Lees hier verder

  Rob Kleinegris de straat op voor Schoon Soest 2022

  SOEST- Het nieuwe jaar 2022 wordt het jaar waarin Stichting VAnG haar doelstelling ‘Schoon Soest 2022’ invulling gaat geven. Het project is een samenwerking van de Stichting VAnG met de gemeente Soest, en de Stichting Bikkel. De intentie is om Soest in 2022 afvalvrij te maken. Rob Kleinegris van de Stichting Van Afval naar Grondstof: ,,Met dit project willen wij bewoners, maar ook bezoekers van de gemeente Soest duidelijk maken dat in deze plaats geen zwerfafval thuishoort. Verpakkingsmiddelen van genuttigde etenswaarden, blikjes en andere troep moeten niet in de natuur terecht

  Lees hier verder

  Nel scheidt afval van jongs af aan

  ‘Metaal is een waardevolle grondstof’ Voor Nel Strumpel is het niets meer dan vanzelfsprekend dat zij als streetmaster de wijk ingaat om zwerfvuil te ruimen. Het vuil dat zij opruimt deponeert zij in de vuilnisbakken die zij onderweg tegenkomt. Het metaal, een waardevolle grondstof, gaat mee naar huis. Daarover straks meer. Dat Nel zwerfvuil ruimt is voor haar ‘normaal’. ,,Ik wil daar eigenlijk niet zo voor in de spotlights staan”, zegt zij zelf. Maar ook Nel weet dat elke vorm van publiciteit andere mensen kan motiveren om te zorgen voor een schone leefomgeving.

  Lees hier verder

  Wethouder Voskamp ‘supertrots’ dat de Parasol afvalvrijeschool wordt.

  Koos de Vuilnisman en wethouder Fred Voskamp (CDA) gaven, samen met de leerlingen van de Parasol, afgelopen dinsdagochtend op het schoolplein het startsein om van deze school voor speciaal basisonderwijs een afvalvrije school te maken. door Chrit Wilshaus De grote vuilniswagen hoeft dan straks niet meer langs te komen, voorspelde vuilnisman Koos. "Vroeger zat de container hartstikke vol met allerlei drinkpakjes, plastic en fruitafval en dat ging allemaal naar de vuilverbranding. Dat was toch hartstikke stom! Maar die tijd is voorbij", stelde Koos tevreden vast, die verder benieuwd was wat de

  Lees hier verder

  VAnG gaat zaterdag 16 oktober 2021 het Smitsveen in

  SOEST 10 oktober 2021– De Soester stichting ‘Van Afval naar Grondstof’ (kortweg VAnG) gaat zaterdag de wijk Smitsveen in voor voorlichting, advies en informatie over afvalscheiding. Het evenement word opgeluisterd met de komst van het typetje Professor Ricardo Recyclo. Stichting VAnG is binnen en buiten Soest actief met educatie en voorlichting over afvalscheiding en het voorkomen en ruimen van zwerfafval. De stichting, geleid door Soester Rob Kleinegris, heeft er voor gezorgd dat alle basisscholen in Soest de intentie hebben om afvalvrij te zijn en daarnaast zijn er namens

  Lees hier verder

  2 van pagina 10