• Stichting Van Afval naar Grondstof

 • Vrijdag 22 maart 2024: Een Schoon Begin in Eigen Omgeving

  De verzamel- en vertreklocatie voor beide dagen was StayOkay aan de Bosstraat in Soest.

  Op vrijdag begonnen de Streetmasters eerst in hun eigen woonomgeving met het opruimen van zwerfvuil. Het meegenomen vuil werd naar StayOkay gebracht, waar de aanblik van de opbrengst al liet zien dat Soest behoorlijk schoon is geworden. Desondanks baarden de bekende hangplekken en plaatsen zoals de bushaltes en het station Soest-Zuid ons zorgen, aangezien hier altijd veel zwerfvuil te vinden is.

  Een Schoon Begin in Eigen Omgeving De verzamel- en vertreklocatie voor beide dagen was StayOkay aan de Bosstraat in Soest. Op vrijdag begonnen de Streetmasters eerst in hun eigen woonomgeving met het opruimen van zwerfvuil. Het meegenomen vuil werd naar StayOkay gebracht, waar de aanblik van de opbrengst al liet zien dat Soest behoorlijk schoon is geworden. Desondanks baarden de bekende hangplekken en plaatsen zoals de bushaltes en het station Soest-Zuid ons zorgen, aangezien hier altijd veel zwerfvuil te vinden is.

  Gezamenlijke lunch en verder richting Soesterberg Na een productieve ochtend was het tijd voor een gezamenlijke lunch in StayOkay, waarbij we konden bijpraten onder het genot van een goede maaltijd. Anne van Santen van de Gemeente Soest nam de activiteiten met belangstelling in ogenschouw. Om 13.00 uur arriveerde de tractor met de tram om het gezelschap naar Soesterberg te brengen, waar we de zwerfvuilclub ‘Soesterberg Ruimt Op’ ontmoetten. Gezamenlijk maakten we een ronde langs de Plus Supermarkt en de directe omgeving, wat ongeveer 1 tot 1 ½ uur in beslag nam. Vervolgens keerden we terug naar Soest.

  Indrukwekkende vondsten in Soesterberg De oogst in Soesterberg was enorm, met veel statiegeldflessen en blikjes, inclusief roestige exemplaren van vóór de statiegeldperiode. Ook vonden we diverse kledingstukken en een overvloed aan sigarettenpeuken en -doosjes. De aanwezigheid van zoveel afval toont aan dat er nog veel werk te verrichten is in Soesterberg. Betekenisvolle deelname vanuit het AZC Het is ook belangrijk op te merken dat het AZC (Asielzoekerscentrum) aandacht besteedt aan het zwerfvuilprobleem. William Faber, medewerker van Stichting VAnG, fungeert als aanspreekpunt en heeft deze inspanningen op gang gebracht. Ook op vrijdag 22 maart 2024 nam het AZC deel door asielzoekers mee te laten doen aan de opruimactie.

  Zaterdag 23 maart 2024: Samenwerking op de Landelijke Opschoondag

  StayOkay en de Gemeente Soest sloten zich aan bij de landelijke Opschoondag, waarbij StayOkay de hulp van Stichting VAnG inriep. StayOkay zorgde zelf voor zwerfvuilruimers, maar Streetmasters waren ook van harte welkom, samen met Stichting Bikkel4planet onder leiding van Jeroen Uijtewaal.

  De Birkstraat onder handen genomen Op deze dag was de Birkstraat aan de beurt om van zwerfvuil ontdaan te worden. Door maandenlange regenval was er niets aan gedaan, wat resulteerde in volle sloten met veel ingewaaid vuil. Speciale lange grijpstokken bleken een uitstekend hulpmiddel om al het vuil uit de sloten te halen. Dankbaarheid en afsluiting Ondanks enkele afzeggingen hebben de aanwezige zwerfvuilruimers uitstekend werk verricht. Het was duidelijk te zien dat er lang niets aan was gedaan, gezien de grote hoeveelheid verzameld afval. De dag eindigde met een drankje en hapje in StayOkay/Soest.

  Sorteren en afvoeren Al het zwerfvuil werd gesorteerd op glas, GFT, PMD, papier, kleding en restafval, en vervolgens afgevoerd. De opbrengst van het statiegeld ging naar Stichting VAnG, om te worden gebruikt voor diverse activiteiten.

  Slotgedachte Met de afronding van deze intensieve maar waardevolle opruimacties, blijft een gevoel van voldoening achter. Dank aan alle betrokkenen, in het bijzonder StayOkay voor hun ontvangst en ondersteuning. Met gezamenlijke inspanningen zoals deze, kunnen we onze leefomgeving schoon en leefbaar houden.

 • Fotoimpressie Soesterberg

 • Videoimpressie Soesterberg