• Stichting Van Afval naar Grondstof

 • Keurmerk Afvalvrije School

 • Het keurmerk ‘Afvalvrije School’ © is ingeschreven en geregistreerd in het merkenregister en kan dus alleen door Stichting VAnG uitgereikt en gebruikt worden.

  Waarom een Keurmerk?
  De ambitie is om scholieren bewust te maken dat afval een waardevolle grondstof is. Een Afvalvrije School © is een school die zo min mogelijk afval produceert en het afval dat zij produceert zoveel mogelijk weet te scheiden. Dit houdt in dat de school zo min mogelijk restafval produceert. Kortom, afvalscheiding én afvalpreventie. Een Afvalvrije School © is niet alleen concreet bezig met het scheiden en verminderen van afval, maar maakt kinderen ook enthousiast voor een beter milieu door middel van gedragsverandering en educatie.

  Een keurmeester controleert, namens de Stichting VAnG, de school periodiek op:

  • Het gebruik van eenmalige verpakkingen vermijden en/of ontmoedigen;
  • Scheiden van afval;
  • Milieumanagement;
  • Probleemoplosser;
  • Bezetting milieuteam/kinderraad;
  • Uitvoering afvalscheiding in bakjes;
  • Uitvoering schoon verzamelen van gescheiden afval;
  • Algemene indruk locatie;

  Uiteindelijk levert de beoordeling een totaalscore op. De maximale totaalscore is 750. Bij minimaal 500 punten wordt het keurmerk verleend. Als de school in alle opzichten voldoet aan de gestelde criteria, dan is de weg vrij voor de ceremoniële uitreiking van het keurmerk ‘Afvalvrije School’.

  NB: In 2019 hebben alle 21 Soester basisscholen de intentieverklaring ondertekend om een Afvalvrije School © te worden.