• Stichting Van Afval naar Grondstof

 • Verslag opschoondag Smitsveen 20 april 2024

 • Zaterdag 20 april 2024 verzamelden bewoners, vrijwilligers, medewerkers van diverse organisaties, gemeenteraadsleden en wethouders zich voor de aftrap van het Schoonhoudfeest. Dit initiatief, gesteund door Stichting Van Afval naar Grondstof (VAnG), heeft tot doel bewustzijn te creëren rond het belang van een schone leefomgeving.

  William Faber, een van de initiatiefnemers achter het Schoonhoudfeest sprak namens stichting VAnG, de aanwezigen toe: ,,Samenwerking met bewoners van flat 315-593 staat centraal. Hun betrokkenheid is essentieel, omdat het gaat om hun woon- en leefomgeving."

  Alle bewoners waren uitgenodigd om deel te nemen aan het Schoonhoudfeest, dat begon met een lunch verzorgd door vrijwilligers van Stichting Balans. Ook Portaal droeg bij door schoonmaakmateriaal en ragebollen aan te bieden om de galerijen aan te pakken.

  Ondanks de uitnodiging reageerde slechts een handvol bewoners. Evelien Deurloo, een van de wijkverbinders, benadrukt dat bewustwording tijd vergt. Ze wijst op het culturele aspect en het belang van communicatie tussen bewoners. ,,Overleg tussen flatbewoners is cruciaal voor bewustwording."

  Orhan, een andere wijkverbinder en bewoner, benadrukt het belang van de inzet van VAnG-vrijwilligers maar vooral van bewoners. ,,Dit is niet alleen nodig voor onze flat, maar voor de hele wijk. Als deze actie een succes wordt, kunnen we dit uitbreiden naar de rest van het Smitsveen."

  Tijdens het evenement werden niet alleen broodjes uitgedeeld, maar ook belangrijke gesprekken gevoerd over veiligheid, energie en sociale cohesie. Gerrit Vledder, projectleider van 'Energie in Smitsveen', benadrukte het belang van verbinding in de wijk.

  Bewoners Jet en Georgette waren verheugd met de aanwezigheid van gemeenteraadsleden en wethouders. ,,Het is geweldig dat hier aandacht aan wordt besteed. Actie is hard nodig. Hopelijk groeit het bewustzijn bij iedereen."

 • Video impressie