• Onze missie: Afvalvrije Scholen

 • Jan Bredewold voorzitter Stichting Van Afval naar Grondstof

  Beste mensen,

  Het zijn vreemde dagen waarin wij zijn beland. Juist nu, wanneer het voorjaar het leven zou moeten laten bruisen, moeten wij, door het nemen van afstand, nader tot elkaar zien te komen. Voor onze Streetmasters die geregeld de wijk in gaan om zwerfvuil te ruimen zijn het eveneens verwarrende tijden. Mogen zij wel of niet de straat op en zo ja, moeten ze dat alleen doen? Hoe is het gesteld met de veiligheid? In deze nieuwsbrief geven wij daar antwoord op. Door de coronacrisis kon de actie Zomerschoon, begin april, slechts op individuele wijze gehouden worden. Het is even niet anders.

  Wij kunnen klagen over alles wat niet meer kan en mag, maar eigenlijk veroorzaakt dat alleen maar negatieve energie en daar hebben we nu even niks aan. Het is beter om te constateren dat er in het land en ook in ons eigen dorp mooie initiatieven worden gehouden om de leefbaarheid en de onderlinge solidariteit te vergroten. Mooi om te zien en prachtig om dit mee te maken.

  Onze stichting Van Afval naar Grondstof zit niet stil. We hebben al veel mogen bereiken. Alle Soester basisscholen hebben de intentieverklaring ondertekend om afvalvrij te worden. Ook in andere plaatsen zijn wij succesvol met het afvalvrij maken van scholen.

  Daarnaast ontwikkelen wij diverse soorten educatie voor de scholen. Naast het typetje van Koos de Vuilnisman, zo enthousiast en vol met passie door Theodoor Braaksma uitgebeeld, gaan wij andere interactieve leermomenten uitreiken aan de scholen. Wij zijn met een aantal mensen in gesprek om dit inhoud en vorm te geven.

  Voor het ruimen van zwerfvuil in Soest gaan wij, naast de vrijwillige medewerking van tientallen betrokken Soesters, hulp krijgen van de Stichting Bikkel. Deze stichting verzorgt dagbesteding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In deze nieuwsbrief kunt u er van alles over lezen.

  Zo blijven wij continu bezig om onze doelstelling te realiseren, namelijk:

  De gezondheid van mensen, dieren en planten blijvend te verbeteren door een afvalvrije omgeving te scheppen; - De belasting van het milieu door afval maximaal te reduceren met als einddoel het scheppen van een volledig afvalvrije omgeving door optimale kringloop; - Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Bovenstaand doel tracht de stichting te verwezenlijken door het geven van milieueducatie op scholen, het organiseren van projecten en evenementen, het stimuleren van meer milieuvriendelijke productieprocessen, het geven van lezingen en het bijdragen aan en bevorderen van bewustwording van hergebruik van materialen met alle daaraan verbonden voordelen.

  De coronacrisis veroorzaakt, naast de nodige ellende, ook veel solidariteit en creativiteit. Het is allemaal anders dan normaal. Let op elkaar, blijf gezond. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen van onze stichting. Samen staan we sterk!

  Jan Bredewold voorzitter Stichting Van Afval naar Grondstof

 • Streetmaster Jos van Keken

  In zijn werkzame leven was Jos van Keken een bekend persoon. Bij de plaatselijke Rabobank was hij steun en toeverlaat voor particuliere klanten. Het is ook niet moeilijk voor te stellen om de sympathieke Soester als vertrouwde gesprekspartner te zien. Van Keken communiceert open en direct. Het zijn eigenschappen die hij nu gebruikt als hij met zijn streetmaster het zwerfvuil te lijf gaat. Jos van Keken gaat er een paar keer per week op uit. Gewapend met een streetmaster (dat is een mechanische grijparm), handschoenen en een vuilniszak ruimt hij het zwerfvuil op dat hij thuis vervolgens [.....]

  Lees hier verder

  DeBuut in Soest is afvalvrij

  Ook de openbare Daltonschool de Buut is een afvalvrije school geworden. De school in Overhees sluit zich aan bij een flinke reeks basisscholen in Soest die door Koos de Vuilnisman zijn bezocht. Donderdagochtend stond de vuilnisman op het schoolplein van de Buut. Aan de leerlingen en een aantal geïnteresseerde ouders gaf Koos een les in de openlucht over het belang van het scheiden van afval. Daarna gaf de vuilnisman in elke klas een individuele les over het voorkomen van zwerfafval en het belang van afval scheiden.  Een moment van afscheid. Koos de Vuilnisman zet, tot grote hilariteit van de[.....]

  Lees hier verder

  Doppers voor Montessorischool van Stichting VAnG

  Koos de Vuilnisman is 'on tour door Soest'.  Donderdag 27 september was de vuilnisman weer uitstekend in zijn rol als voorvechter van afvalscheiding. Dit maal stond Koos voor de leerlingen van de Montessorischool op de Gaesbeekerhof. Ook deze school ambieert om afvalvrij te worden. Directeur Willeke nuanceerde dat door te verkondigen dat de school in ieder geval ,,afvalarm wil worden". Dat is inderdaad een prima streven. Maar door goed het afval te scheiden, kan dit hergebruikt worden en kan afvalvrij worden wellicht zo dicht mogelijk benaderd worden.  Een hulpmiddel daarbij kregen de [.....]

  Lees hier verder

  Koos de Vuilnisman vol lof over afvalvrije Ludgerusschool in Soest

  Dinsdagochtend 25 september was Koos de Vuilnisman op basisschool De Ludgerusschool in Soest-Zuid. Koos verzorgde voor een stampvolle aula een komische les over afval. Hij wist er zelfs een rap uit te gooien die door de leerlingen bijzonder gewaardeerd werd. Rob Kleinegris, aanwezig namens de organiserende sticjting Van Afval naar Grondstof: ,,De les die Koos over afval  en zwerfafval in het bijzonder geeft is voor de scholieren een feest waar meer dan ooit geleerd wordt." Duurzaamheid staat hoog in het vaandel bij de Ludgerusschool. Daarom is de ouderwetse prullenbak verdwenen uit de [.....]

  Lees hier verder

  Stichting VAnG ondersteunt damtoernooi voor basisscholieren

  Stichting Van Afval naar Grondstof (VAnG) ondersteunt en sponsort het schooldamtoernooi voor basisscholieren dat door Damvereniging Soest Baarn (DBS) wordt georganiseerd. Het toernooi wordt op zaterdag 3 november in het Griftland College gehouden. Als voorbereiding op het damtoernooi biedt DBS aan om scholen bij het dammen te ondersteunen. Daarom was Evert Davelaar, voorzitter van DBS, maandagmiddag 24 september, op de Da Costaschool om de kinderen van groep 6 de fijne kneepjes van het dammen bij te brengen. Ook werden er damspelen aan de kinderen uitgereikt waarmee de komende periode naar [.....]

  Lees hier verder

  Soester Streetmasters in actie tijdens Keep it Cleanday

  Elke derde vrijdag van september organiseert de landelijke stichting ‘Supporter van Schoon’, de Keep it Clean Day. Ook de Soester stichting Van Afval naar Grondstof (VAnG) slaat de handen ineen tegen zwerfafval. Vrijdag ging de Soester streetmastergroep de straten in. Struiken, wegen en bermen werden gezuiverd van zwerfvuil. Het vuil werd verzameld en gesorteerd.    De eerste najaarsstorm van 2018 weerhoudt de streetmastergroep van stichting VAnG niet om op vrijdagmorgen op pad te gaan. Allereerst wordt de eigen woonomgeving zwerfvuilvrij gemaakt. Thuis wordt al het opgehaalde vuil [.....]

  Lees hier verder

  Koos de Vuilnisman op bezoek bij De Driesprong in Soest

  Donderdagmorgen 20 september was Koos de Vuilnisman op basisschool De Driesprong in Soestdijk. Koos verzorgde voor de verschillende groepen een les over afval. Het werd een  leerzame en interactieve belevenis. De organiserende stichting Van Afval naar Grondstof omschrijft bij monde van Rob Kleinegris de educatie als volgt: ,,De les die Koos over afval  en zwerfafval in het bijzonder geeft is voor de scholieren een feest waar meer dan ooit geleerd wordt." Koos duikt deze ochtend letterlijk de prullenbak van de klas in om eens te laten zien wat er in zit: oud papier, een klokhuis, [.....]

  Lees hier verder

  6 of page 8

 • Reacties:

  Als je op het hoofdkantoor in Geneve voor de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) werkt weet je hoe belangrijk het is om dat wij aandacht voor onze leefomgeving hebben. In een aantal landen wil dat zeggen meer aandacht voor hygiënische basis voorzieningen zoals een toilet. Echter in het westen gaat het veel meer om zaken zoals het goed omgaan met ons afval.

  Daarom vind ik dit initiatief als oud bewoner van Soest zo geweldig! Het allerbeste is om juist op vroege leeftijd te beginnen en daarom is deze aanpak zo succesvol en ook duurzaam. Dit is een voorbeeld dat gevolgd zou moeten worden door vele andere scholen.

  Dr Marc Sprenger - Directeur bij de World Health Organisation in Geneve (WHO)

  Waarom ik doneer aan de Stichting “Van Afval naar Grondstof”.

  Ik was uitgenodigd om eens een college mee te maken op de Ludgerusschool te Soest-Zuid. Daar heeft Koos de vuilnisman mij in één ochtend laten zien dat wij helemaal verkeerd bezig zijn met onze huidige leefgewoonten. Nooit bij stilgestaan.

  Ik ga nu ook letten op wat ik koop, ook eens bij de Kringloopwinkel langs. De ene keer zal ik wat meer moeten betalen, de andere keer tref ik iets bij de Kringloop voor heel weinig. En natuurlijk afval gaan scheiden, zo weinig mogelijk restafval. Zal zeker lukken.

  Mevrouw A.Coumou-Schipperijn  

 • Een schoner milieu door minder afval, te beginnen op scholen. 
  Dat wil de Stichting VAnG, die in 2014 in Soest is opgericht. Ze staat schoolbesturen met raad en daad bij om een afvalvrije school te krijgen. Ook van buiten Soest vragen scholen en gemeentes aan de Stichting hen op weg te helpen.

 • Van afval grondstof maken, alleen door het te scheiden.
  Een schoner milieu en het brengt nog geld op ook, wie wil dat nu niet? Er zijn gemeentes die meewerken; er zijn ook gemeentes die het initiatief overnemen en de scholen stimuleren hiermee te beginnen.