• Stichting Van Afval naar Grondstof

 • Wethouder Voskamp 'supertrots' dat de Parasol afvalvrije school wordt

 • Koos de Vuilnisman en wethouder Fred Voskamp (CDA) gaven, samen met de leerlingen van de Parasol, afgelopen dinsdagochtend op het schoolplein het startsein om van deze school voor speciaal basisonderwijs een afvalvrije school te maken.

  door Chrit Wilshaus

  De grote vuilniswagen hoeft dan straks niet meer langs te komen, voorspelde vuilnisman Koos. "Vroeger zat de container hartstikke vol met allerlei drinkpakjes, plastic en fruitafval en dat ging allemaal naar de vuilverbranding. Dat was toch hartstikke stom! Maar die tijd is voorbij", stelde Koos tevreden vast, die verder benieuwd was wat de school met de bladeren die op het plein liggen doet? Daarop kon schooldirecteur Anja Kusters hem vertellen dat de leerlingenraad heeft gevraagd of het mogelijk is om een composthoop te gaan maken. "En dat staat bovenaan ons lijstje van dingen om te doen." De Parasol was al goed op weg om een afvalvrije school te worden want in de klassen staan afvalbakken voor papier-, plastic- en restafval, benadrukte wethouder Voskamp, die verder aan de kinderen liet weten "supertrots op jullie te zijn om nog een stapje te zetten om van de Parasol een afvalvrije school te maken." De portefeuillehouder vertelde bovendien dat de gemeente Maassluis de school voor het afvalvrij worden nog gaat belonen met een cadeautje. Wat dat wordt, hield hij nog even geheim. Ook riep Voskamp de kinderen op thuis te vertellen over afval scheiden.

  Ruimteschip Aarde
  Koos de Vuilnisman gaf vervolgens in twee groepen les over (het belang van) afval scheiden. Daarbij vergeleek hij de aarde met een ruimteschip dat door de ruimte vliegt en waar we zuinig op moeten zijn "want de aarde is de enige planeet waarop we kunnen leven." Niet veel later vertelde Kusters tegen deze krant contact te hebben gehad met haar collega-directeur van IKC Ichthus contact over het afval vrijmaken van de school. De Ichthus startte daar drie jaar geleden mee. Onder meer door corona moest ze dat echter een paar keer uitstellen. Maar zoals eerder aangegeven waren ze op de Parasol al begonnen met het scheiden van afval. Kusters verduidelijkte dat haar leerlingen vooral leren door concreet iets te doen. In dit geval dus wat het belang is van afvalscheiding voor het milieu.

  Goedgekeurd
  Een ander plan, aldus Kusters, is om op een deel van het schoolplein een moestuin aan te leggen. Het ingediende projectplan daarvoor is inmiddels goedgekeurd. Ook is het geld om de tuin te kunnen realiseren toegezegd en heeft Kusters contacten met de gemeente over de fysieke aanleg. "Het gaat echt een schooltuin worden", vertelt Kusters trots. "Rotaryclub Maassluis-Maasland heeft aangegeven het project te willen ondersteunen. De voorzitter wil samen met mij de kar van dit project trekken."

  Het initiatief voor Afvalvrije Scholen is afkomstig van Stichting VAnG (van afval naar grondstof). Vertegenwoordigers van deze stichting waren dinsdagochtend bij de start van het om de Parasol afvalvrij te maken aanwezig. Ook de gemeente Maassluis steunt het afvalvrij worden van scholen. Wie meer wil weten over Stichting VAnG kan terecht op: www.afvalvrijescholen.nl.

  Het artikel is overgenomen uit de: Maassluise Courant