• Stichting Van Afval naar Grondstof

 • Van de voorzitter - juni 2021

  Geachte lezer van de Nieuwsbrief,

  Nooit waren afstand en onbegrip tussen burger en overheid zo groot. Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Beleid ontwikkelen op basis van theoretische modellen die noden en wensen van de samenleving onvoldoende meewegen, zonder wetenschappelijk onderzoek vooraf, is volgens Omtzigt een oorzaak.

  We worden overstelpt met signalen die verontrusten.

  ‘Waterschandaal in datacenters dreigt’ (Telegraaf, 19 maart, p. 8), wat beschrijft dat twee datacenters in Noord-Holland per uur 550 m3 leidingwater binnenhalen voor koeling en, vervuild met onbekende chemicaliën, weer lozen. Ze verbruiken grote hoeveelheden stroom en er zijn nog veel meer datacenters gepland.

  ‘Vuile grond’ (Trouw, 16 april, de Verdieping) en ‘Bodemreiniging vertraagd door bergen vuile grond’ (Trouw, 14 mei, p. 1), artikelen, die beschrijven dat gerommel met en slechte controle op omgaan met verontreinigde grond hebben geleid tot een berg van 2,8 mln ton vuile grond die niemand wil hebben. Ongeoorloofd gebruik van dergelijke grond in o.m. Spakenburg (dijkophoging) en Zeeland (Perkpolder) met verontreiniging van het grondwater zijn symptomen van dit omvangrijke probleem. Men bleef jarenlang doof voor waarschuwingen.

  ‘De bomen zijn traag, maar de moderne mens lijkt nog langzamer, van begrip.’ (De Volkskrant, 28 april, p. 27), waarin beschreven wordt dat Nederland verhoudingsgewijze méér ontbost dan het Amazonegebied. Plannen te over bij gemeentes voor boomaanplant, maar ze worden gewoon niet uitgevoerd.

  Recentelijk werd in de Soester Courant bepleit, dat een gemeente moet stimuleren dat ruimte op kantoren en daken wordt gebruikt voor zonnepanelen voordat je de burger vraagt in te stemmen met zonnepanelen in weilanden. Feitelijk een onderwerp wat vanuit een centrale overheid bij wet geregeld moet worden.

  Terug naar ons vertrouwd terrein, afval tot grondstof en de rol van burger en scholier daarbij. Hartverwarmend te lezen (Het Financieele Dagblad, 27 maart, p. 3) over de Bubbelvrienden die een methode bedachten om drijvend plastic uit het oppervlaktewater te halen. Ze proberen het bedrijfsmatig aan te pakken.

  Even hartverwarmend is, dat wij de 100ste(!) Streetmaster konden verwelkomen. Zoveel gemotiveerde mensen, dat maakt ons blij. Elders in deze Nieuwsbrief leest u er meer over.

  Onze Stichting vertrouwt erop dat zeer binnenkort haar werkzaamheden vrijwel niet meer belemmerd zullen worden door Covid-19-beperkingen.

  Ik wens u een goed begin van de zomer toe!

  Jan Bredewold