• Stichting Van Afval naar Grondstof

 • Van de voorzitter - januari 2021

  Een nieuw jaar is aangebroken. De coronacrisis grijpt dieper op ons dagelijks leven in dan we halverwege 2020 konden vermoeden. Verlies van een naaste, familie, vriend of buur, is sommigen van ons overkomen; allemaal hebben we het gemis ondervonden van fysiek contact met (groot)ouders of (klein)kinderen, waar je gewend was te begroeten met een knuffel. Nu vaccins beschikbaar zijn gekomen groeien hoop en verwachting, dat halverwege dit jaar het dagelijks leven genormaliseerd zal zijn.

  Ook in het nieuwe jaar blijft Stichting VAnG haar doelstelling trouw: een schoner milieu en minder schade toebrengen aan ons leefmilieu en Moeder Aarde door vrijwel volledige recycling van grondstoffen.

  De Stichting verleent al jaren een Keurmerk aan scholen die aan de voorwaarden voor afvalscheiding voldoen. Door deponering als merk geeft alleen verlening van het Keurmerk een school nu het recht zich ‘Afvalvrije School’ te noemen.

  Het blijft zinvol dat wij bijdragen aan een schonere wereld door educatie op scholen en het schoonhouden van de openbare ruimte met onze gewaardeerde vrijwilligers. Maatregelen en wetgeving op regeringsniveau zijn vanzelfsprekend van verderstrekkende betekenis voor onze toekomst. Zo is daar beleid ten aanzien van energie. Fossiele energie moet worden vervangen door energie uit zon, wind en hout (biomassacentrales!). Kappen van bossen, plannen voor de aanleg van tienduizenden voetbalvelden aan zonneparken en honderden windmolens tot 250 meter hoogte, leidt tot verdeelde reacties.

  Onrealistisch, onmogelijk, zeggen wetenschappers. Technisch-wetenschappelijk volslagen onzinnig, zegt prof. dr. Ir. Guus Berkhout, emeritushoogleraar geofysica. Voor een goede aanpak pleit hij voor een zakenkabinet, dat besluiten neemt op wetenschappelijke basis.

  Jan Bredewold,