• Stichting Van Afval naar Grondstof

  • Succesvolle Keep It Clean Day 2023 in Soest

    Op vrijdag 15 september 2023 organiseerde de Soester stichting “Van Afval naar Grondstof” (VAnG) een succesvolle Keep It Clean Day. Ook Bikkel4Planet was weer van de partij. Struiken, wegen en bermen werden op deze mooie zonnige dag bevrijd van zwerfvuil, en het verzamelde afval werd zorgvuldig gescheiden tijdens deze milieubewuste dag.

    De dag begon met het schoonmaken van de eigen woonomgeving, waarbij al het verzamelde afval netjes werd gescheiden en in de juiste containers werd gedeponeerd, onder het motto: “Alles in de goede bak”. Na deze inspanningen verzamelden de vrijwilligers zich bij Stayokay aan de Bosstraat, waar ze tijdens de lunch werden toegesproken door Rob Kleinegris. Hij benadrukte het belang van de inzet van de vrijwilligers als rolmodellen voor de gemeenschap, die laten zien dat ze begaan zijn met het dorp en het graag schoon willen houden. Het goede voorbeeld dat zij geven, hoopt anderen te inspireren.

    De vrijwilligers werden vervolgens verdeeld over huifkarren van Stalhouderij Klein Middelwijck, auto’s en fietsen om verschillende delen van Soest te reinigen. Na een dag vol inspanning keerde de groep terug naar Stayokay, waar het verzamelde afval werd gesorteerd in containers voor plastic, metaal en drinkpakken (PMD), groente-, fruit- en tuinafval (GFT), papier en restafval.

    Natuurlijk werd de dag afgesloten met een gesprek, waarbij de deelnemers tevreden constateerden dat Soest weer een stukje schoner was geworden. Kleinegris gaf aan dat de stichting hoopt dat naast educatie nu ook het bewustzijn groeit dat zowel ouders als hun kinderen meer betrokken raken bij hun leefomgeving, omdat het uiteindelijk draait om het behoud van onze wereld.