• Stichting Van Afval naar Grondstof

  • Muzikale Streetmaster gaat graag de wijk in

  • ‘Meneer, doet u dit echt vrijwillig?’ Tjalling Roosjen kan er nog om lachen wanneer hij de anekdote ophaalt. Hij was zwerfvuil aan het ruimen in de omgeving van de Rubenslaan toen een man hem bovenstaande vraag stelde. Tjalling is er helder over: ,,Ik ben tot 2011 werkzaam geweest als psychotherapeut bij de GGZ en werk nog altijd als organist. Altijd zittend werk dus. Wat is er dan heerlijker om wandelend de wijk in te trekken en ondertussen de wereld een klein beetje schoner maken?”

    In de Soester Courant las Tjalling over het fenomeen Streetmasters in Soest. Het onderwerp sprak hem aan. ,,Een stichting (VAnG) die zorgt voor faciliteiten om de wijk schoon te houden, een niet-verplicht karakter en de vrijheid om het ruimen op eigen manier en niet volgens een vast rooster te doen. Ja, daar had ik wel oren naar. Ik heb Rob Kleinegris gebeld en zijn enthousiasme was genoeg. Sinds eind 2018 ga ik dus met een hesje en de streetmaster (mechanische grijparm/red) op pad.”

    Inzetten voor gemeenschap
    Zijn activiteiten voor de PKN (Protestantste Kerk Nederland) in het algemeen en de muziek in het bijzonder is tekenend voor Tjalling. Hij doet graag wat voor de gemeenschap. ,,Ik heb een aantal jaar mantelzorg moeten verrichten. Die zorg is nu weggevallen en heb ik dus meer tijd om mij voor de gemeenschap in te zetten. Betrokkenheid tonen bij de leefomgeving, dat is ook een motivatie om afval te ruimen. In de omgeving van de Albert Cuyplaan wonen veel mensen op elkaar. Wanneer veel mensen dicht bij elkaar wonen is er minder verantwoordelijkheidsgevoel om iets op te ruimen. Mensen gooien van alles over de balkons, van luiers tot etensresten en van blik tot plastic. Het is zo zonde van dit mooie dorp wanneer de troep heen en weer waait. Gelukkig zijn er goede voorbeelden in wijk. Een mooie reactie kreeg ik van een jochie van een jaar of 7. Hij zag mij aan het werk en had zelf een blikje in zijn hand en riep mij; ‘meneer, meneer, mag deze ook mee?’.”

    Tjalling duikt de struiken in, op zoek naar blikjes, plastic en andere troep. ,,Mijn grootste drijfveer is om, zolang gezondheid en tijd het toelaten, een bijdrage te leveren aan een schonere aarde. Het is heerlijk om tussen de mensen in de buitenlucht dit werk te doen.”