• Stichting Van Afval naar Grondstof

 • Streetmaster Nelleke in ’t Anker gelooft in kracht van het woord

  ,,Ik ben zo blij dat ik hier woon”, vertelt Nelleke in ’t Anker in haar woning in de Boerenstreek. Sinds 2011 woont Nelleke in Soest. Zij woont daar prettig en aan het algemeen woonplezier draagt zij graag bij door de straat op te gaan als Streetmaster. ,,Of ik nu naar buiten loop voor een wandeling of ik trek een hesje aan. Je maakt allerlei leuke dingen mee.”

  ,,Ik vind Soest een prettig dorp qua mensen”, trapt Nelleke het gesprek af. ,,Het is toch een dorp dat haar karakter heeft behouden. De mensen zijn hier toegankelijk en als er een klus is dan gunnen mensen elkaar dat.”

  Sociaal wezen 
  Nelleke in ’t Anker is volgens eigen zeggen ,,een sociaal wezen”. Dat komt deels door haar protestants-christelijke achtergrond. Voor de kerk verricht zij vrijwilligerswerk. Het zoeken van verbinding tussen mensen ervaart zij als belangrijk. ,,In de verbinding ligt de kracht van de gemeenschap. Als je iets kan doen voor een ander dan komt dat vanzelf bij je terug.” Nelleke houdt het niet alleen bij woorden, maar zet haar goede bedoelingen ook om in daden. Zo was zij gastvrouw voor een Syrisch gezin uit Aleppo tijdens een diner bij haar thuis op Tweede Kerstdag.

  De zorg voor Moeder Aarde gaat ook Nelleke aan het hart. Daarom is zij actief als Streetmaster. Rgelmatig gaat zij erop uit: gewapend met een streetmaster (dat is een mechanische grijparm), handschoenen en een vuilniszak ruimt ze het zwerfvuil op dat thuis wordt gescheiden in de verschillende kliko’s.

  Goed voorbeeld 
  ,,Ach ja, of ik nu naar buiten ga om te wandelen of ik trek een hesje aan en neem een streetmaster mee. Het is echt heel leuk om te doen. Het hesje zorgt voor herkenbaarheid. Soms vragen mensen of ik een taakstraf heb. Anderen vertellen weer dat ze blij zijn als ze mij bezig zien. Je krijgt allerlei reacties en je komt in gesprek. Zo kwam ik laatst in het park een aantal kinderen tegen. Die vroegen wat ik aan het doen was. Toen ik dat had uitgelegd vroegen ze aan mij of ze mee mochten helpen. Natuurlijk stemde ik toe.”

  De jeugd die het goede voorbeeld volgt. Dat is het perfect scenario volgens Nelleke. ,,Het is goed dat de jeugd bewust wordt gemaakt. Dat is de generatie die later voor de aarde moet zorgen. Er moet een appél op iedereen gemaakt worden. We zijn nog niet wakker met z’n allen.”

  Kracht van het woord
  De Soesterse gelooft in de kracht van het woord. ,,Als ik iemand zomaar iets weg zie gooien ga ik niet het conflict aan. Ik loop naar die persoon en ik zeg: ‘mag ik dat hebben?’. Dan wordt iemand bewust gemaakt dat hij of zij zomaar iets van zich afgooit. Helpt heel goed. Als we met z’n allen kleine dingen kunnen doen dan is dat heel veel waard.”

  De app ‘BuitenBeter’ is een digitaal gereedschap dat helpt, legt Nelleke uit. ,,Via de app kun je een foto maken wanneer er ergens heel veel rommel ligt. Die foto komt indirect bij de medewerkers van de gemeente zodat die specifiek naar die plek kunnen gaan om schoon te maken. Ideaal.”

  Goed bezig 
  ,,Met de streetmastergroep zijn wij goed bezig. Ik hoop dat nog meer mensen zich bij ons aansluiten. Als iedereen zijn beste beentje voortzet kunnen we met elkaar Soest schoonhouden. Het is mooi dat de stichting VANG zich inzet om alle scholen hier afvalvrij te maken. Zo leren wij ook aan de volgende generatie dat Moeder Aarde gezond moet blijven.”