• Stichting Van Afval naar Grondstof

 • Soester Streetmasters in actie tijdens Keep it Cleanday
 • Elke derde vrijdag van september organiseert de landelijke stichting ‘Supporter van Schoon’, de Keep it Clean Day. Ook de Soester stichting Van Afval naar Grondstof (VAnG) slaat de handen ineen tegen zwerfafval. Vrijdag ging de Soester streetmastergroep de straten in. Struiken, wegen en bermen werden gezuiverd van zwerfvuil. Het vuil werd verzameld en gesorteerd.   

  De eerste najaarsstorm van 2018 weerhoudt de streetmastergroep van stichting VAnG niet om op vrijdagmorgen op pad te gaan. Allereerst wordt de eigen woonomgeving zwerfvuilvrij gemaakt. Thuis wordt al het opgehaalde vuil gescheiden en netjes verdeeld in de verschillende kliko’s. Dit onder het motto: “Alles in de goede bak”.

  De streetmastergroep verzamelt zich vervolgens bij Stayokay aan de Bosstraat. De vrijwilligers worden toegesproken door onder meer Laura Rutgers van de gemeente Soest. Zij deelt complimenten en een flesje drank uit aan initiatiefnemers Philip Parlevliet (voorzitter van de streetmastergroep) en Rob Kleinegris (stichting VAnG). Rutgers vertelt over de geschiedenis van Keep it Clean Day: ,,In Estland is dit initiatief begonnen. Vandaag zijn er wereldwijd miljoenen mensen actief met deze opruimactie.”

  Philip Parlevliet benadrukt dat het opruimen vandaag ook een symbolische betekenis heeft. ,,Het gaat niet alleen om het gewicht van de vuilniszak maar ook om het gezicht. Als streetmastergroep kunnen wij aan de bevolking laten zien dat wij begaan zijn met het dorp en dit graag schoon willen houden. Goed voorbeeld doet hopelijk goed volgen.”

  Het goede voorbeeld wordt op deze dag door diverse basisscholen gevolgd. Zij doen vandaag zelfstandig mee met de Keep it Clean Day. Leerlingen ruimen de omgeving van hun eigen school op.

  De Streetmasters gaan per huifkar met het veelbetekenende opschrift:  “Een Schoon Soest Begint bij Uzelf” naar locaties in Soest. De paarden brengen de opruimers naar de Koningsweg, station Soest-Zuid en de Birkstraat. Overal worden enorme hoeveelheden troep verzameld. Bij het station vist Driek van der Wardt verschillende drankflessen uit de struiken. ,,Ze hebben hier een aardig feestje gehad!” vermoedt de Soester.

  Na gedane arbeid meldt de groep zich bij StayoOkay waar het opgehaalde vuil gesorteerd wordt in de PMD-, GFT-, papier- en restcontainers. Uiteraard wordt er nagepraat, met de voldane constatering dat Soest een stukje schoner is geworden. Hopelijk doet het goede voorbeeld goed volgen.