• Stichting Van Afval naar Grondstof

  • Op weg naar een schoon Soest 2022

  • Wethouder Aukje Treep-van Hoeckel gaf vrijdag 18 september, tijdens de ‘Keep It Clean Day’ het startschot voor het project ‘Schoon Soest 2022’, Dit project is een samenwerking van de gemeente Soest, stichting Van Afval naar Grondstof en de Stichting Bikkel. De intentie is om Soest in 2022 afvalvrij te maken.

    Rob Kleinegris van de Stichting Van Afval naar Grondstof: ,,Met dit project willen wij bewoners, maar ook bezoekers van de gemeente Soest duidelijk maken dat in deze plaats geen zwerfafval thuishoort. Verpakkingsmiddelen van genuttigde etenswaarden, blikjes en andere troep moeten niet in de natuur terecht komen.”

    Stichting Bikkel is een van de partners waarmee samengewerkt wordt. Kleinegris: ,,De dagbesteding van Stichting Bikkel is actief, ondernemend, veelzijdig en geeft structuur aan jongeren die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. De Bikkels gaan speciale plekken in het buitengebied controleren op zwerfvuil, zoals de Soester zijde van de Eem.”

    Naast deze activiteiten gaan de tachtig ‘Streetmasters’ geregeld de straten op en de wijken in om zwerfafvuil te ruimen. Ook de reeds warme contacten met de Soester basisscholen worden geïntensiveerd vertelt Kleinegris: ,,Alle basisscholen in Soest hebben al de intentie ondertekend om afvalvrij te worden. Wij willen de scholen inschakelen. Leerlingen kunnen meedenken over acties. Dat kunnen zij creatief uiten via een tekening. De meest doeltreffende tekeningen worden zichtbaar gemaakt via de RMN-vuilniswagens, maar ook in openbare gelegenheden.”