• Stichting Van Afval naar Grondstof

 • Op weg naar een gezonde Moeder Aarde

  De Soester basisscholen afvalvrij. Een flink leger aan 'Streetmasters' die wijken van Soest ontdoen van zwerfafval. Creatieve en culturele acties met een boodschap. De Soester stichting Van Afval naar Grondstof (VAnG) zet zich in voor een 'gezonde Moeder Aarde'.

  Bij de start van een nieuw decennium kijkt Rob Kleinegris terug op de verrichtingen van de door hem opgerichte stichting Van Afval naar Grondstof. ,,Onze doelstelling is om de gezondheid van flora en fauna te verbeteren door een afvalvrije omgeving te creëren. Daarbij kijken wij ook naar de toekomst. Wij willen scholieren bewust maken op de noodzaak van afvalscheiding en het tegengaan van afval en zwerfafval."

  INTENTIEVERKLARING Het afgelopen jaar is de stichting in een belangrijke opzet geslaagd, vertelt Kleinegris. Alles basisscholen hebben de intentieverklaring getekend om afvalvrij te worden. De stichting helpt de scholen met educatie en faciliteiten. ,,De schoolleiding krijgt een stappenplan waarin wordt uitgelegd hoe in verschillende fases de afvalvrije status bereikt wordt. Het afval wordt gescheiden in grondstofunits en de leerlingen krijgen lessen van Koos de Vuilnisman over recycling, het voorkomen van zwerfafval en het belang van afvalscheiding. Bovendien worden de kinderen gestimuleerd om hun lunchpakket mee te nemen in een broodtrommel en dat drinkpakken worden vervangen door een drinkbeker."

  CULTUUROMSLAG Voorzitter Jan Bredewold van de VAnG: ,,Met de intentieverklaring is een belangrijke cultuuromslag gecreëerd. Een volledige generatie in Soest is bewust gemaakt van het nut van afvalscheiding. Het blijft van belang dat de scholen zich houden aan het stappenplan dat wij ter ondersteuning hebben uitgereikt. Een milieuteam bezoekt jaarlijks de school en controleert of het stappenplan nageleefd wordt. De school moet inspanningen verrichten om de status te behouden. Wij rollen deze plannen ook uit voor scholen in het Westland."

  STREETMASTERS 'Oudere jongeren' gaan via Stichting VAnG aan de slag als Streetmaster. Rob Kleinegris: ,,Als de gemeente zwerfvuil opruimt en prullenbakken leegt, gaat alles op één hoop de verbrandingsoven in. Zo gaan grondstoffen verloren. Vanuit die gedachte werken de Streetmasters in Soest. De mannen en vrouwen, inmiddels meer dan zestig, gaan gewapend met een streetmaster (grijpstok), afvalzak en handschoenen op pad om de buurt schoon te houden en het ingezamelde afval te scheiden. Van ingezamelde blikjes hebben wij met leerlingen van De Wegwijzer een Mondriaan-kunstwerk laten maken dat nu in de werkkamer van wethouder Kundic hangt."

  De samenwerking met de gemeente is goed, benadrukt Kleinegris. ,,Maar we leggen als het moet de vinger op de zere plek. Zo werd in de zomer de berm gemaaid aan de Koningsweg, terwijl dat niet ontdaan was van zwerfvuil. Gevolg: zwerfvuil dat versnipperd werd. Daar hebben we de verantwoordelijke ambtenaar wel op gewezen. Onlangs hebben wij ook geopperd om met buurtbewoners van een wijk, waar wel erg veel zwerfvuil is, in gesprek te gaan."

  WENS Voor 2020 en het nieuwe decennium heeft Rob Kleinegris namens de stichting VAnG een nieuwjaarswens: ,,De natuur kent geen afval, wat zou het mooi zijn wanneer wij in het komende decennium gevrijwaard blijven van afval. Dat is wat wij de inwoners van Soest toewensen. Met ieders hulp maken wij Soest nog schoner."