• Stichting Van Afval naar Grondstof

 • Momentum Capital

  De toename van de wereldbevolking, het welvaartspeil en de voortgaande verstedelijking veroorzaken toenemend verbruik van energie en grondstoffen. Het besef groeit dat de gevolgen van deze ontwikkelingen desastreus kunnen worden zonder intelligent ingrijpen. Zuiniger verbruik van schaarse grondstoffen en maximaal hergebruik zijn absoluut noodzakelijk.

  Ook volgende generaties moeten hiervan doordrongen raken om oplossingsgericht te kunnen denken. Bewustwording, ondernemerschap en inventiviteit zijn nodig om verbruik van schaarse middelen te beperken.

  Momentum Capital gelooft in verduurzaming en in de voorname rol die goed ondernemerschap daarbij kan spelen. De jeugd, de generatie van de toekomst, moet ervan doordrongen raken dat verduurzaming leidt tot minder verbruik van grondstoffen en minder afval. Kortom, een betere wereld.

  De Stichting VAnG brengt de jeugd dit besef bij. Daarom steunt Momentum Capital van harte haar initiatieven. Ondernemerschap en duurzaamheidsstreven dragen bij aan sámen leven in een gezonder milieu.

  Ga naar de website van Momentum Capital