• Stichting Van Afval naar Grondstof

 • IKC Ichtus Maassluis 15 januari 2018

  Bezoek van het VAnG team aan deze mooie basisschool alwaar zo’n 12 groepen met zo’n 335 leerlingen en zo’n 30 leerkrachten samen optrekken, om de wereld te leren kennen en er iets moois van proberen te maken.

  Het ochtendprogramma van Koos de vuilnisman, door docent/acteur/bioloog Theodoor Braaksma, is verzorgd in groep 6, 28 leerlingen, van leerkracht Juf Anneke van Hoeven. De leerlingen zijn ná het theoretisch deel, hoe gedraagt zich onze planeet Aarde in het zonnestelsel, hoe gaan wij met de planeet Aarde om, aan de slag gegaan om recycling van afval gestalte te geven.

  Het bezoek van de leerlingen aan de Restafvalbak op het schoolplein liet zien dat er nog veel te leren is. De grote hoeveelheid papier in de restafvalcontainer gaf veel stof om over na te denken. Hoe kan dat nu? Ook veel plastic, terwijl wij dat toch al scheiden in de klas. Daarnaast nog allemaal voorwerpen waarmee door scheiding op de bron anderen gelukkig mee kan worden gemaakt.

  De leerlingen gaven aan om een recyclingteam te vormen. Koos heeft erover gesproken en heeft ’n leerling, als vormgever/leider in het recyclingteam geïnstalleerd. Direct heeft men ’n rondschrijven gedaan omtrent de bevindingen in de restafval container. Aandacht om afval op de bron te gaan scheiden. Ook de envelop waarin de brief zat, was gemaakt van gerecycled papier. Direct rondgebracht aan de leerkracht van de andere groepen. Het zag er zeer verzorgd uit.

  Aansluitend daarop is ook met milieuambtenaar, de heer Hans Koene van de gem. Maassluis, en met de conciërge, de heer Siem de Bruijn, gesproken. De IKC Ichthus met de Kinderopvang en de BSO zouden samen ’n prachtig grondstoffen recycling unit kunnen vormen. Goed voor de scholen, goed voor de gemeente, goed voor het milieu. In de middag werden de overige groepen kortstondig bezocht om alle neuzen de goede recycling richting te geven.

  Al met al een geslaagde dag, getuige de aantekeningen op het evaluatieformulier door leerkracht Anneke van Hoeven, Super interessant, leerzaam en afwisselend. Het bijbrengen van normen en waarden en dit thuis doorgeven.

  Er is al veel gedaan, er is nog veel te doen. Voorlopig is Koos nog niet werkeloos.