• Stichting Van Afval naar Grondstof

 • Integraal Kindcentrum Ichthus ‘op weg naar een afvalvrij IKC’

 • Op maandag 30 januari 2017 heeft wethouder Kees Pleijsier samen met ‘Koos de vuilnisman’ de aftrap verricht van het project ‘Op weg naar een afvalvrij IKC’.

  Op een enthousiaste manier laat Koos de Vuilnisman zien dat er maar 1 planeet Aarde is en dat we daar zuinig mee moeten omgaan. De kinderen zingen een lied over plastic soep, waar zij niet blij van worden. Een hoge berg drinkpakjes moet snel verdwijnen.

  Doel van het project is om het afval van het Integraal Kindcentrum (IKC) Ichthus volledig te scheiden en voor hergebruik aan te bieden. Op de eerste plaats wil het IKC dat er zo min mogelijk afval in de vorm van drinkpakjes en verpakkingen de school binnenkomt.

  Het IKC streeft er naar om het afval dat de school uitgaat zodanig te scheiden dat er zo min mogelijk grondstoffen verloren gaan. Dat gebeurt nu al met papier, batterijen en telefoons, maar dat kan ook met het GFT-afval, plastic en glas.

  In alle groepen van de basisschool worden aparte bakken voor afvalscheiding geplaatst. Een papierbak is er al; daar komen een GFT-bak en een bak voor plastic bij, die vervolgens in grote centrale bakken voor GFT en plastic worden verzameld. Centraal in het IKC staan ook de bakken voor batterijen, pennen/stiften e.d. en telefoons.

  De kinderen krijgen de komende weken voorlichting over afval en het hergebruik van afval en gaan er spelenderwijs en werkenderwijs mee aan de slag.

  De ouders zijn per brief over het project geïnformeerd. Er wordt onder meer een dringend beroep op ze gedaan om voortaan gebruik te maken van drinkbekers en broodtrommels in plaats van drinkpakjes. Omdat ook de schoolmelk in drinkpakjes wordt aangeboden, stopt het IKC Ichthus volgend schooljaar met schoolmelk.

  Ichthus is het eerste IKC in Maassluis dat aan het project ‘Afvalvrije school’ deelneemt.

  Het project wordt samen met de Stichting VAnG georganiseerd, die het keurmerk Afvalvrije School afgeeft.

  Het is de bedoeling ook andere scholen te laten kennismaken met dit project.