• Stichting Van Afval naar Grondstof

  • Afleveren grondstofunits in Hendrik-Ido-Ambacht

    Op donderdag 11 juni 2020 gaat Rob Kleinegris met de Stork Metaal Soest vrachtwagen naar Hendrik-Ido-Ambacht om daar 41 grondstof units af te leveren. 10 units voor de RK-basisschool de Klimboom aan de Druivengaarde, daarna naar de openbare basisscholen SOL Krommeweg (19 units) en als laatste naar de SOL Admiraal alwaar 12 units worden afgeleverd. De units worden op alle scholen enthousiast in ontvangst genomen.

    Op de Klimboom liet directeur Lenneke van Genderen zich vertegenwoordigen door 'n leerkracht en een moeder van de projectgroep milieu. Deze lieten weten echt te hebben uitgezien naar de units. Over en weer werden foto's gemaakt. Op de SOL Krommeweg was directeur Wouter de Roon present. Deze kwam vluchtig uit 'n lopend gesprek, maar hij interesseerde zich geheel in de units. De ins en outs kon ik bespreken met de conciërge, Eric Nieuwenhuis, die op dat moment op SOL Admiraal was. Op de SOL Admiraal naar Eric Nieuwenhuis. Hij kende de units reeds aangezien hij deze op andere scholen ook al had waargenomen.

    Bij de overdracht op alle scholen heb ik aangegeven, dat wij vanwege de corona perikelen er geen feestelijke gebeurtenis van kunnen maken, en dat de milieueducatie van docent/acteur/bioloog Theodoor Braaksma met het typetje Koos de vuilnisman naar een later tijdstip verplaatst moet worden. Ik kon waarnemen dat de scholen deze educatie graag willen en zien dan ook uit naar een spoedig weerzien met Koos de vuilnisman.

    Zoals gebruikelijk heb ik het visitekaartje van onze Stichting aan betrokkenen gegeven zodat men bij vragen en/of onduidelijkheden direct 'n aanspreekpunt hebben. Het geheel is vlot en volgens plan afgewikkeld, wij kunnen terugzien op een fijne middag met weer 'n start om afval bij de bron te gaan scheiden en zodoende Moeder Aarde weer wat gezonder te maken.