• Stichting Van Afval naar Grondstof

  • Levering grondstofunits op de Waterlelie en de Wijngaard in Hendrik Ido Ambacht

  • Op 19 december 2018 zijn er 50 grondstofunits van het type senior afgeleverd bij de basisscholen ‘de Waterlelie’ en de ‘Wijngaard’. Deze zijn officieel overgedragen door het startschot project Afvalvrije school op woensdag 19 december 2018 door wethouder Duurzaamheid, Ruimte, Mobiliteit en Wonen, de heer R.J. (Ralf} Lafleur. De wethouder gaf aan zeer content te zijn met de aanpak en uitvoering. De grondstofunits zagen er goed uit en voldoen aan hun wensen.

    Ook schooldirecteur Ruben van der Steen is ingenomen met de uitstraling van de grondstofunits. De promotiedozen "Van Afval naar Grondstof', welke wij altijd gebruiken bij dergelijke evenementen, nam hij graag in ontvangst. Wellicht nog te gebruiken bij schoolevenementen, toneel of iets van dien aard. Ook was aanwezig de algemeen directeur Centrale directie scholen HIA, de heer Mijndert Schenk, ook hij gaat in overleg met de andere scholen om het voorbeeld van de Waterlelie en de Wijngaard te volgen.

    Beleidsambtenaar Adri de Swart, duurzaamheid, ruimte, bouw- en woningtoezicht, gaf opdracht om 50 grondstofunits in voorraad te houden, zodat deze snel kunnen worden ingezet, indien nodig. Hij verwacht dat spoedig andere scholen instappen in het project.

    Zeer fijn is de ingebruikneming van de scheidingswijzer. Leerlingen kunnen nu zelf lezen in welke bak zij het afval moeten deponeren. Docent, acteur, bioloog Theodoor Braaksma, is met het typetje Koos de vuilnisman, nog dagen bezig geweest om in iedere klas educatie te geven over waarom en hoe het gebruik van de grondstofunits tot een succes te maken.

    Al met al een drukke week voor de Stichting, een geweldige afsluiting van 2018. Het laat zich aanzien dat er in 2019 veel werk in uitvoering zal komen.