• Stichting Van Afval naar Grondstof

 • Grondstoffenunits voor 1e Van der Huchtschool

  De 1e Van der Huchtschool aan de Paulus Potterlaan heeft woensdag 22 januari de grondstoffenunits ontvangen. Op een stampvol schoolplein gaf Koos de Vuilnisman informatie over het gebruik van de units en de noodzaak van afvalscheiden.

  Stork Metaal Soest kwam woensdagochtend, onder luid applaus, voorrijden met in de laadbak de  grondstoffenunits. Dat zijn verrijdbare stalen units waarin alle afvalbakken zijn geïntegreerd. GFT, plastic, papier en restafval worden hierin gescheiden verzameld.

  De leerlingen van de Eerste van der Huchtschool zorgden ervoor dat de units in de lokalen terecht kwamen. Vanaf dit moment wordt het allemaal anders op de school aan de Paulus Potterlaan. Er wordt daadwerkelijk op de bron gescheiden.

  De Eerste Van der Huchtschool sluit aan bij de basisscholen in Soest die gezamenlijk de intentie hebben om afvalvrij te worden. Dat gebeurt door bij de bron te gaan scheiden en hiervoor zijn de grondstoffenunits de school ingebracht. De docent/acteur/bioloog Theodoor Braaksma, alias Koos de vuilnisman is deze dag aanwezig om zowel de leerlingen als de leerkrachten duidelijk te maken wat het belang is van afvalscheiding. Met interactieve lessen, waarbij ook gebruik gemaakt wordt van een poppenkast doceert Koos over de verschillende verpakkingen die wij tegenkomen bij het boodschappen doen.

  Vijf jaar geleden startte de gemeente Soest in samenwerking met de Stichting Van Afval naar Grondstof (VAnG) met de intentie om alle basisscholen in Soest afvalvrij te krijgen. Doelstelling was dat het afval op de scholen gerecycled wordt. Hierdoor verdwijnt er per saldo minder restafval in de verbrandingsoven en de leerlingen van de scholen worden bewust van het nut van afvalscheiding. Structuur in het circulair denken wordt op deze manier gerealiseerd.