• Stichting Van Afval naar Grondstof

 • Groen Schoolplein voor Montessorischool

 • ,,Wij willen bewustwording creëren en zo een klein steentje bijdragen aan een schonere wereld. Willeke Veenman, directeur van de Montessorischool, wil met de school investeren in duurzaamheid. Dat gebeurt onder meer door een ‘Groen Schoolplein’.

  Het team van de Montessorischool wilde de handen uit de mouwen steken om te komen tot een duurzame school. Zoveel mensen, zoveel wensen, met ideeën en suggesties. Om de gedachten te kanaliseren zijn de koppen bij elkaar gestoken legt Willeke Veenman uit. ,,Tijdens het vorige schooljaar is een commissie, bestaande uit ouders, leerkrachten en een buurtbewoner, gestart met het verzamelen en uitwerken van ideeën. Een van onze ouders heeft ons bij dit voortraject enorm goed geholpen. Vanuit zijn expertise als architect heeft hij meegedacht en de ideeën op papier gezet. Na een aantal sessies is hier een mooi plan uit voortgekomen. Het Groene Schoolplein.”

  De school heeft inmiddels een flinke slag geslagen in duurzaamheid. Op het dak van het gebouw aan de Gaesbeekerhof 57 zorgen 50 zonnepanelen dat de school zelfvoorzienend is van stroom. Daarnaast is de school door de Stichting VAnG (Van Afval naar Grondstof) uitgeroepen tot afvalvrije school. In de praktijk betekent dit dat de school het overgrote deel van haar afval gescheiden inzamelt door middel van grondstoffenunits zodat het afval gerecycled kan worden en er minder restafval de verbrandingsoven ingaat.

  De acties zijn de opmaat voor mooie plannen. Leerlingen van de leerlingenraad laten in een vlog op YouTube (Link naar de Vlog) zien hoe het schoolplein er uit moet zien. Een deel van het voetbalveld wordt opgeofferd voor klim- en klauterspelen. Het plein wordt groener en speelser.

  Het Groene Speelplein is ontstaan met het idee om het speelgedrag van kinderen te combineren met natuur. Maria Montessori, grondlegster van het Montessorionderwijs vertelde zelf ooit: ,,De school zelf is voor kinderen te beperkt. Er moet een plein aanwezig zijn waar kinderen vrij kunnen spelen en creatief bezig kunnen zijn. Het moet ook een ontmoetingsplek zijn. Dit is erg belangrijk voor de sociale ontwikkeling van het kind.”

  De grootste sta-in-de-weg om die filosofie te realiseren zijn volgens Willeke de tegels. ,,Wij willen graag van onze stoeptegels af en een groen schoolplein realiseren, waar kinderen écht kunnen spelen en zich verwonderen. Met speelmateriaal van natuurlijke houten grondstoffen, uiteraard van duurzaam hout, wordt er een natuurlijk schoolplein gerealiseerd. Een plek waar kinderen zich veilig voelen, waar het ook veilig is en waar zij spelend en ontdekkend leren.”

  Het Groene Schoolplein wordt ondersteund met diverse acties om geld te genereren. De creativiteit viert daarbij hoogtij. Willeke: ,,In april hadden we een veilingavond voor ouders. Woensdag 15 mei houden we onze traditionele lentemarkt waarbij er van alles te doen is zoals muziek, eten en drinken en verkleedpartijen. Tijdens de markt zamelen we flessen in. Vrijdag 17 mei hebben wij theaterdag ‘De Parade’. Iedereen mag komen om te genieten van de theaterstukken die door onze leerlingen worden opgevoerd. Alle opbrengsten, zoals entreegelden en statiegeld, worden gebruikt ter financiering van het Groene Schoolplein.”

  Belangrijkste doelstelling is volgens Willeke Veenman de bewustwording van leerlingen en hun ouders. ,,Wij dragen zo allemaal een klein steentje bij aan een schone wereld.”