• Stichting Van Afval naar Grondstof

 • CleanUp-team De Parasol van start

  School gaat zwerfvuil en afval aanpakken en gescheiden inzamelen

 • MAASSLUIS - Het is een historische dag geworden voor OBS De Parasol uit Maassluis. Maandag 11 april 2022 werd de start gemaakt voor een omslag in de aanpak van het afval en het zwerfvuil van en om de school. De school kreeg vanaf genoemde datum de beschikking over ‘Grondstofunits’ en hulpmaterialen ter bestrijding van zwerfvuil.

  Structuur
  In iedere klas is er nu structuur aangebracht om afval bij de bron te sorteren. Dat betekent dat al het afval bij soort gescheiden wordt. Met de slogan ‘Met gemak alle afval in de juiste bak’ als achterliggende gedachte wordt PMD (Plastic, Metalen, Drankkartons), GFT (fruitschillen e.d.) en papier gescheiden ingezameld. In de grondstofunit is een apart laadje voor batterijen, pennen/doppen en meer chemisch afval. Tot slot is er dan de restbak.

  Op de scheidingswijzer, bevestigd aan de unit, is aangegeven in welke bak het afval thuishoort. Deze bakken vormen een verrijdbare grondstofunit. Gemakkelijk om te verplaatsen naar de gewenste plek.

  Vertrouwd maken
  Docent/acteur/bioloog Theodoor Braaksma, beter bekend als Koos de Vuilnisman, was deze maandag ook aanwezig. Hij ging met de grondstofunit naar iedere klas om uitleg te geven en de leerlingen vertrouwd te maken met deze nieuwe manier van afval inzamelen.

  Installatie CleanUp-team
  Het hoogtepunt was de installatie van het Clean Up-team buiten op het schoolplein. Voor het lopende schooljaar is dat een groep van vijf leerlingen, onder leiding van Nienke Verra leerkracht van groep 8. Het Clean Up-team gaat zorgen voor een schone leef- en woonomgeving op het schoolplein en de directe omgeving. Dus ook rondom school, de belendende percelen, zoals flats en groenstroken. Het CleanUp-team is uitgerust met een streetmaster/grijparm, een zwerfvuil/verzamelring, handschoenen en een, voor de veiligheid lichtgevend, hesje met opschrift ‘Wij houden de buurt schoon. U ook?’. Hiermee wil het team de bewoners aansporen om ook zelf mee te doen aan het zwerfvuilvrij maken en houden van hun eigen woon- en leefomgeving.

  Directeur Anja Kusters gaf blijk van haar ambitie en vertelde het Clean Up-team dat zij ,,‘s ochtends bij binnenkomst van de school geen zwerfvuil meer wilde zien”. De directeur wordt er volgens eigen zeggen ,,vrolijk van als binnen de school er alles netjes uit zal gaan zien”. De leerlingen mogen dit in hun eigen omgeving ook gaan vertellen aan opa en oma en ooms en tantes.

  Voor het nieuwe schooljaar wordt een nieuw CleanUp-team samengesteld. Het is wel de bedoeling dat iedere leerling daadwerkelijk deze boodschap tot zich gaat nemen en uitdragen.

  Anja Kusters sloot de historische dag af: ,,Wij gaan er iets moois van maken en wij zijn blij vandaag deze stap te hebben kunnen zetten. Speciaal woord van dank aan de gemeente Maassluis en de Stichting ‘Van Afval naar Grondstof’ die ons terzijde staan.”