• Stichting Van Afval naar Grondstof

 • Bestuursleden, medewerkers en 'Streetmasters' van de Stichting VAnG gingen dinsdag 3 mei op bedrijfsbezoek bij afvalverwerker AVR in Rotterdam.

 • Wij werden keurig ontvangen met koffie en gebak. Na een introductie van onze voorzitter Jan Bredewold kregen wij een toelichting van AVR-directeur Rob de Fluiter Balledux. Hij vertelde onder meer dat AVR gespecialiseerd is in de verwerking van diverse soorten restafval: afvalwater, papierpulpresidu, huishoudelijk en bedrijfsafval, afvalhout en gevaarlijk restafval. Het bedrijf streeft continu naar maximale terugwinning van energie en materialen uit dit restafval door middel van een effectieve, efficiënte en veilige bedrijfsvoering.

  AVR zorgt ervoor dat metalen worden gerecycled en mineralen worden ingezet in de (wegen)bouw. Het bedrijf levert (duurzame) stoom, warmte en elektriciteit aan de omgeving en voorkomt daarmee de inzet van fossiele brandstoffen. Zo levert AVR een belangrijke bijdrage aan het bereiken van de nationale en Europese klimaat- en energiedoelen. En dat allemaal met restafval dat door anderen vaak als waardeloos wordt gezien. AVR beschikt over twee locaties waar energie en grondstoffen worden gewonnen uit restafval: Duiven en Rozenburg. In Den Haag, Utrecht en hartje Rotterdam staan vier overslagstations. De centrale ligging van de locaties is zeer gunstig, zowel voor de afvalleveranciers als voor de afnemers van energie en grondstoffen. Restafval wordt zo veel mogelijk via het water aangevoerd, en waar dat niet mogelijk is, over de weg.

  AVR doet aan nascheiding, maar de directie stond open voor de algemene voorkeur van stichting VAnG voor bronscheiding. Locatie van afvalinzameling (stad of dorp, populatie etc.) is sterk van invloed op de keuze van de manieren van afvalscheiding. De discussie hierover was interessant. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden.

  Na het verhaal van de directie kregen wij een rondleiding in de centrale. Voorzien van allerlei hulpmiddelen ten behoeve van de veiligheid voelden de aanwezigen zich als de Smurfen op ontdekkingsreis. Het bevreemdde een aantal van ons gezelschap dat in de balen gereed plastic nog etensresten werden aangetroffen. Bij navraag werd gemeld dat dit verder gerecycled wordt.

  Al met al een plezierige en interessante trip. Organisatoren bedankt voor dit leerzame event.

 • Een film over ons bezoek is hier te zien