• Stichting Van Afval naar Grondstof

 • Alle Soester basisscholen afvalvrij

 • Woensdag 2 oktober 2019, heeft de Stichting VanG (Van Afval naar Grondstof) aan wethouder Kundic een intentieverklaring afgegeven. In deze verklaring geven alle basisscholen uit Soest aan afvalvrij te zijn Jan Bredewold, voorzitter van VanG, meldt dat Soest hiermee de eerste Nederlandse gemeente is waarvan alle basisscholen via afgesproken regels hun afval gaan verwerken.

  Dat betekent dat de aloude vuilcontainer niet meer op het schoolplein staat. Het afval wordt gescheiden in grondstofunits. De afvalcontainer van de school gaat op slot. In plaats van de ouderwetse prullenbakken hebben alle scholen grondstofunits waarin PMD-, GFT- en restafval gescheiden in gezameld wordt. RMN levert containers waarin dit gescheiden afval vervolgens afgeleverd kan worden.

  De kinderen krijgen lessen, met onder meer Koos de Vuilnisman, waarin ze leren dat  een klokhuis en een plastic zakje anders verwerkt worden en gerecycled kunnen worden. In elke klas wordt een les gegeven over het voorkomen van zwerfafval en het belang van afval scheiden Daarnaast worden de leerlingen gestimuleerd om geen brood mee te nemen in plastic maar in een broodtrommel en dat drinkpakjes niet meer gebruikt worden. In plaats daarvan krijgen de kinderen een dopper.

  Vier jaar geleden startte de gemeente Soest in samenwerking met de Stichting Van Afval naar Grondstof (VAnG) met de intentie om alle basisscholen in Soest afvalvrij te krijgen. Doelstelling was dat het afval op de scholen gerecycled wordt. Hierdoor verdwijnt er per saldo minder restafval in de verbrandingsoven en de leerlingen van de scholen worden bewust van het nut van afvalscheiding. Structuur in het circulair denken wordt op deze manier gerealiseerd.

  ,,Met deze intentieverklaring is een grote stap gezet”, vertelt een tevreden Jan Bredewold. ,,Een zeer belangrijke cultuuromslag. Een volledige generatie in Soest is bewust gemaakt van het nut van afvalscheiding. Het blijft van belang dat de scholen zich houden aan het stappenplan dat wij ter ondersteuning hebben uitgereikt. Een milieuteam bezoekt jaarlijks de school en controleert of het stappenplan nageleefd wordt.”

  Wethouder Nermina Kundic sprak haar waardering uit voor het goede werk dat de stichting realiseert. De bewindsvrouw bedankte de bestuursleden Rob Kleinegris en Jan Bredewold voor hun inzet. ,,Ik ben trots op deze Soesters en ook op het feit dat onze gemeente de eerste in Nederland is waarvan alle scholen afvalvrij worden.”