• Stichting Van Afval naar Grondstof

  • Afvalscheiden op de Bron

  • SOEST - De Bron is een afvalvrije school geworden. De school aan de Sweelinckstraat in Overhees sluit zich aan bij de reeks basisscholen in Soest die door Koos de Vuilnisman zijn bezocht. Maandagochtend stond de vuilnisman op het schoolplein van De Bron. Aan de leerlingen en een aantal geïnteresseerde ouders gaf Koos een les in de openlucht over het belang van het scheiden van afval. Een vrachtauto kwam vervolgens het schoolplein oprijden. In de auto werden de grondstofunits gebracht waarmee de school afval kan inzamelen en scheiden.

    Prullenbakken zijn niet meer nodig. Dankzij de grondstoffenunits die De Bron via de Soester Stichting Van Afval naar Grondstof heeft ontvangen kunnen papier, PMD-, GFT- en restafval gescheiden ingezameld worden. Doelstelling: zo min mogelijk restafval verbranden zodat het milieu ontlast wordt en CO2-uitstoot vermindert.

    Duurzaamheid staat ook bij De Bron hoog in het vaandel. Directeur Els Hordijk: ,,Op dinsdag 11 juni zijn we ons project ‘Van afval naar grondstof’ begonnen. Als opening deden de kinderen het spel ‘Ren je Rot’ over het scheiden van afval. De kinderen leren de komende tijd van alles over afval en duurzaamheid Op vrijdag 28 juni laten we aan de ouders zien wat de kinderen hebben geleerd. Afval scheiden, afval minderen en afvaleducatie zijn de drie pijlers van het project.”

    De naam van basisschool is perfect voor de doelstelling die de school heeft vertelt Hordijk: ,,De hoofdzaak is om het afval namelijk bij de bron te scheiden, zodat er minder restafval de verbrandingsoven ingaat én om te zorgen voor bewustzijn bij onze leerlingen. Een ander bijkomend voordeel is dat het de school veel geld scheelt, omdat de restcontainer niet meer wekelijks geleegd hoeft te worden. Wij hebben daarom ook aan de ouders verzocht om ons te helpen bij dit proces en aan hun kinderen een drinkbeker in plaats van een drinkpakje mee te geven.”

    Rob Kleinegris, aanwezig namens de organiserende stichting Van Afval naar Grondstof: ,,Geweldig dat de kinderen bij De Bron op deze wijze les krijgen in afval. Het is goed wanneer zij de les ook doorgeven aan hun ouders. Zo komt er een generatie die bewust is van de noodzaak van afvalrecycling. Met de les die Koos over afval  en zwerfafval in het bijzonder geeft is het voor de scholieren een feest waar meer dan ooit geleerd wordt. Vooral in de methodiek hoe restafval het beste kan worden voorkomen."