• Stichting Van Afval naar Grondstof

 • Afval scheiden levert heel veel op

 • Logo Soest

  Waarom moeten we plastic thuis scheiden? 
  Er is regelmatig discussie over hoe de plastic verpakkingen gescheiden moeten worden. Is dat door mensen thuis, of moeten alle verpakkingen op een later moment uit het restafval worden gehaald?

  Bronscheiding levert een betere kwaliteit op 
  De gemeente Soest en de andere gemeenten van Afvalverwijdering Utrecht (AVU) gaan voor een optimale recycling van plastic verpakkingen en kiezen daarom voor bronscheiding. Dit is het scheiden van plastic verpakkingen, drankenkartons en blik door mensen thuis. Dit is het beste voor het milieu. De stromen uit nascheiding zijn meer vervuild en daardoor minder geschikt om te recyclen. Het landelijke doel is 75% van ons afval te scheiden in 2020, 90% in 2025 en zelfs afvalloos te zijn in 2050. In Soest is daarom in het

  najaar van 2017 omgekeerd inzamelen ingevoerd. Zo’n 13.000 huishoudens hebben een extra PMD mini-container gekregen.

  Waarom niet nascheiden? 
  Het Afvalfonds is de organisatie die de kosten draagt voor het inzamelen, sorteren en laten recyclen van verpakkingsplastics en drankenkartons van huishoudens. Vanuit financieel oogpunt stelt het Afvalfonds zichzelf als doel dat slechts 52% van de plastic verpakkingen gerecycled hoeven te worden. Hierbij wordt dus niet meegenomen wat het beste voor het milieu is. In dat geval zouden ze namelijk sturen op 100% recycling van al het verpakkingsmateriaal. Bovendien wordt door nascheiding de hoeveelheid restafval niet minder. Er bestaat een hardnekkige mythe dat bij nascheiding alles in één container kan. Maar het tegendeel is waar. Grondstoffen als glas, papier, textiel en gft-afval moeten altijd thuis al gescheiden worden om ze te kunnen recyclen. Dit zeggen de nascheiders zelf ook. Als deze grondstoffen eerst vervuild raken met restafval dan worden ze nagenoeg onbruikbaar in de recycling. Als over nascheiding wordt gesproken, gaat dat alleen over verpakkingen, die later uit het restafval worden gehaald.

  De ontwikkelingen 
  De hoeveelheid ingezameld verpakkingsafval is enorm toegenomen na de invoering van de aparte inzameling voor deze stroom en het toevoegen van drankenkartons en blik hieraan. Nu is het zaak de kwaliteit van het ingezameld materiaal te verbeteren. Eénderde van het plastic dat we nu gebruiken als verpakkingsmateriaal is helemaal niet te recyclen. Het is troep die alleen maar verbrand kan worden. Dit vraagt op dit moment om extra inspanning van de verpakkingsindustrie.

  Veel grote multinationals geven aan dat het nu ook voor hen duidelijk is dat ze nu echt serieus werk moeten gaan maken van plastic recycling. Recyclingpercentages moeten omhoog. Sommige producenten durven zelfs al de stelling aan dat binnen afzienbare tijd hun verpakkingen voor 100% recyclebaar zullen zijn. Als alle verpakkingen dus geschikt worden voor recycling, dan moeten wij, inwoners, inzamelaars en recyclers, bij het scheiden en inzamelen van plastic verpakkingen ons best blijven doen. En moeten het verpakkende bedrijfsleven en het Afvalfonds zich niet tevreden stellen met 52% recycling.

  Afvalverwijdering Utrecht (AVU) en de gemeenten zoals Soest ondersteunen daarom harte de oproep van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om de lat hoger te leggen en te streven naar meer hergebruik.

  Meer informatie? 
  We merken dat inwoners, door zelf verpakkingen te scheiden, al hun afval beter gaan scheiden en bewuster inkopen. Op deze manier dragen we allemaal ons steentje bij aan een betere wereld. Wilt u meer informatie en tips over het scheiden van plastic verpakkingen, drankenkartons en blik? Kijk dan op Doe mee met PMD.

  Artikel en films over het afval van zijn van de website www.soest.nl- juni 2018