• Stichting Van Afval naar Grondstof

 • Aftrap/Kick-off naar ‘Afvalvrij’ bij Kindcentrum De Tweestroom in Hendrik Ido Ambacht

  Hendrik Ido Ambacht 20 oktober 2022

  De gemeente H.I. Ambacht heeft duurzaamheid hoog in het vaandel en een uitvloeisel daarvan is, dat men de basisscholen ‘afvalvrij’ wil maken. Dat betekent: grondstof units in elke klas, waarin PMD, GFT, Papier, Restafval en lege batterijen apart worden verzameld. Eenmalige drinkverpakkingen zijn schadelijk voor het milieu, dus die gaan de kinderen vervangen door een dopper of bidon. Stichting Van Afval naar Grondstof mag de scholen daarbij begeleiden, een belangrijke rol bij de start speelt docent/acteur/bioloog Theodoor Braaksma, die met het typetje Koos de Vuilnisman structuur bij de leerlingen gaat aanleren/aanbrengen, onder ons motto 'Alles met gemak in de juiste bak'. 

  20 oktober was de grote dag. Om 9 uur, op het schoolplein, te midden van alle kinderen, sprak directeur Ronald van der Veen enkele woorden tot de vertegenwoordigers van Stichting VAnG en de gemeente, enkele ouders en de kinderen. 

  Na korte speeches van voorzitter Jan Bredewold, Stichting VAnG, en een enthousiaste wethouder Ralph Lafleur, pakte Koos de Vuilnisman de microfoon en begon, al rappend, met zijn lessen over afvalscheiding, die hij later in de klassen voortzette. 

  De Stichting VAnG heeft enige dagen tevoren op school 15 van deze grondstof units afgeleverd, welke op de dag van de 'Aftrap/Kick-off', op de twee locaties van De Tweestroom zullen worden geplaatst in de diverse klassen. 

  We wensen Kindcentrum De Tweestroom veel succes toe, wat over een jaar al kan leiden tot verlening van het Keurmerk ‘Afvalvrije School’!