• Stichting Van Afval naar Grondstof

 • Dit schooljaar waren er maar weinig inzendingen voor de VAnG Milieuprijs. In totaal hebben veertien scholen meegedaan aan deze strijd. Scholen hebben het zwaar met hun strakke leerprogramma's en een tekort aan leerkrachten. Vaak hebben scholen gedurende het jaar te maken met verschillende leerkrachten voor dezelfde groep. Ondanks de wil om aandacht te besteden aan het milieu en onze planeet, lukt het vaak niet vanwege de beperkte tijd.

  Een positief aspect is dat de St. VAnG ook een digitale versie heeft ontwikkeld voor educatie over afval scheiden en zwerfvuil, met behulp van het personage Koos de vuilnisman. Deze digitale educatie is compleet met een handleiding en bijbehorende filmpjes. Het initiatief hiervoor ontstond tijdens de lockdownperiode tijdens de coronacrisis. Scholen maken nu dankbaar gebruik van deze educatieve materialen. Dit jaar zijn verschillende scholen aan de slag gegaan met de digitale educatie, en met groot succes. Van de vier prijzen zijn er namelijk drie gegaan naar scholen die gebruik hebben gemaakt van de digitale educatie.

  De digitale educatie zou een mogelijke oplossing kunnen zijn voor het lerarentekort. Het is goed te doen voor betrokken ouders, stagiaires of invallers om deze educatie te geven, mits er een duidelijke handleiding beschikbaar is en men zich verdiept in het onderwerp.

  Ondanks tijdsdruk en andere uitdagingen zijn er altijd scholen, meestal dezelfde, die de tijd en gelegenheid vinden om een werkboek te maken met tips en aanbevelingen om onze leefomgeving en de planeet in goede conditie te houden. Ook zijn er weer mooie tekeningen gemaakt, waaronder de poster voor de vuilniswagen, met een uitstekende slogan. Opvallend genoeg zijn het vooral de meisjes die er met de prijzen vandoor gaan. Deze mooie tekeningen pakken milieuvraagstukken aan.

  De Beoordelingscommissie heeft de ingeleverde werkboeken nauwkeurig bekeken en onder leiding van wethouder Aukje Treep-van Hoeckel de uitslag bekendgemaakt.

  Dit jaar gaat de wisselbeker voor het beste werkboek, met tips voor ouders en schoolleiding over onder andere afval scheiden, zwerfvuil en een schone leef- en werkomgeving, naar de Insingerschool. Voor het eerst heeft deze school de wisselbeker gewonnen en hiermee de Tweede van der Huchtschool net voorbijgestreefd. De Tweede van der Huchtschool had al twee keer eerder de wisselbeker gewonnen en kan deze nu definitief niet meer veroveren.

  Het was een moeilijke keuze voor het beste en mooiste werkboek. Er waren namelijk uitstekende inzendingen en er is serieus werk van gemaakt.

  De poster voor de vuilniswagen wordt dit jaar gemaakt door een leerling van de Tweede van der Huchtschool, Bodil van der Laak, met de slogan "Reduce, Reuse & Recycle" ofwel "Verminderen, Hergebruiken, Recyclen". Het is leuk dat in de slogan de drie R's van de van der Huchtscholen naar voren komen, namelijk 'Rust, Reinheid & Regelmaat'.

  De tweede prijs gaat naar een tekening van Kari Cranenbroek van de Derde van der Huchtschool, een kleurrijke tekening van een vuilniswagen met veel bijen erop, met de slogan "Sorteer voor meer, Voor blije bijen". Een vrolijke tekening met blije bijen.

  De derde prijs gaat naar een tekening van Zoë Hollander van de Insingerschool, een kleurrijk hart waarin de Aarde is afgebeeld, met de slogan "Wees lief voor de Aarde".

  De wisselbeker van de VAnG Milieuprijs 2023 zal nog dit schooljaar worden uitgereikt door wethouder Aukje Treep. De winnaars van de posterwedstrijd ontvangen een oorkonde die door de wethouder in het gemeentehuis zal worden uitgereikt, in een speciale setting. Tijdens deze uitreiking zullen ook ouders en leerlingen aanwezig mogen zijn. Vorig jaar is dit voor het eerst gedaan en het blijkt een goede gelegenheid te zijn om het belang van afval scheiden nogmaals onder de aandacht te brengen. Samen moeten we ervoor zorgen dat onze planeet in goede conditie blijft en wordt doorgegeven aan toekomstige generaties.

  Samengevat:

  VAnG Milieuprijs 2023: de wisselbeker gaat naar de Insingerschool.

  Posterwedstrijd:

  • 1e prijs: Bodil van der Laak, Tweede van der Huchtschool.
  • 2e prijs: Kari Cranenbroek, Derde van der Huchtschool.
  • 3e prijs: Zoë Hollander, Insingerschool.