• Stichting VAnG - Website Moeder Aarde Gezond

  Hoe is de stichting ontstaan?

  Wij als WBT (Wijk Bewoners Team) Overhees-Hees & Klein Engendaal, hebben de visie dat je met basisscholen moet starten om structuur aan te brengen naar veranderingen. Wij staan voor een schone en veilige wijk, zowel voor Jong als Oud. Iedereen moet zich prettig voelen. Soest is een geweldige locatie in Nederland. Centraal, voorzien van veel natuurschoon en schone industrie. Toen ons wijkbudget bijna werd gehalveerd en bovendien nog met strenge begrotingsregels werden geconfronteerd, zijn wij aan het bedenken om aan middelen te komen om onze visie verder gevolg te geven. Met scholen, totaal 6 in onze wijk, maak je afspraken, ga je op weg om samen er iets moois van te maken.

  Rob Kleinegris, de sturende kracht achter het WBT is vanaf zijn 65e zijn eigen visie gaan uitvoeren voor een schonere en veiligere wijk. Ondertussen is hij gekozen tot Zwerfvuilkoning van Soest, de landelijke titel in 2012 van ZwerfvuilZapper (Zwerfvuilafpakker). Vorig jaar met samen met de Insingerschool en docent/acteur/bioloog Theodoor Braaksma hebben zij de Gouden Oliebol gewonnen. Deze prijs is door Groen-Links in het leven geroepen voor een organisatie die zich onderscheidt.

  Om aan de benodigde financiële middelen te komen is besloten een stichting op te richten. Dankzij de bereidwillige medewerking van notaris, Mr.Wouter van Veeren, ook WBT-lid, hebben wij deze stichting op kunnen richten.

  Waar staan wij voor:

  1. Keurmerk wij zijn op een twintigtal basisscholen in Soest/Soesterberg gestart met het promoten  van ons keurmerk:  ‘de AfvalvrijeSchool’. Er wordt samengewerkt met faciliterende partijen, denk aan Recyclingbedrijven en de plaatselijke Overheid. Zonder deze partijen is dit niet mogelijk. Door op de basisscholen te beginnen bereik je de gehele bevolking. Kinderen/leerlingen vertellen het door aan hun ouders, broer/zus, opa/oma, ooms en tantes. We hebben Soest als voorbeeld maar niet als einddoel… ondertussen is de vraag van andere scholen om ook deze weg in te slaan.
  2. Website door onze website Moeder Aarde Gezond. Hierop komen allerlei tips en wetenswaardigheden om afvalscheiding tot een COOL gebeuren te laten worden. Afval scheiden is COOL, het moet onze tweede natuur worden. Geen gezichten die op onweer staan, maar frisse, vrolijke gezichten van wij gaan er tegenaan. Deze klus gaan wij klaren. Trouwens wij moeten het met z’n allen doen om onze planeet gezond te maken en te houden. Wij als bemanningslid zijn hiervoor allemaal verantwoordelijk.  
  3. Financiën, door een terugtrekkende (bezuinigingen!!) overheid moeten wij een weg zien te vinden om aan middelen te komen. De stichting is sinds september 2014 ANBI gecertificeerd.
  4. Evenementen, denk aan de ‘Mondiale Keep it Cleanday’, zullen wij promoten. Kijk om je heen, de grondstoffen liggen voor het oprapen. Hoe gaan wij dat verder doen met z’n allen? De openbare ruimte schonen en wij komen in het bezit van een belangrijk deel van onze toekomst, namelijk de tweedehands grondstoffen. Een bewustwordingsproces met als motto Een schoon Soest begint bij Uzelf
  5. Meedenken / kennisbank, bv. Afvalscheiding in flats. Advies aan verenigingen, deze kunnen middelen genereren als zij bv. starten met inzamelstation. Denk aan je kapotte mobieltje, elektrische apparaten, lege cartridges, frituurvet. Allemaal gemakkelijk op te zetten en brengt z’n geld op.
  6. Leeswerk, Wat hiervan te denken? Door allerlei slimme maatregelen heeft de gemeente Venlo de afvalstoffenheffing met € 78,-  kunnen verlagen. Toch eens gaan horen hoe zij daar te werk gaan? Ook hier onder het motto Afval scheiden is Cool. Volgens Arno Lucassen van de gemeente Venlo is hij de man in Venlo met de mooiste baan. Als wij vandaar wat ideeën kunnen implementeren hier in Soest zou dat mooi zijn. Wij hoeven het wiel niet uit te vinden.
  7. Troeptrimmen, ik heb het al eens genoemd. Er is n Raamovereenkomst zwerfafvalvergoeding 2013-2023, zonder extra kosten van de gemeente, troeptrimmen met gecertificeerde troeptrimcoach, levert een schone omgeving op, geen ergernis meer over zwerfvuil, de horeca is er mee gediend, nieuwe tweedehands grondstof, denk aan de circulaire economie, vereniging heeft extra inkomsten door dit troeptrimmen in haar pakket op te nemen. Het geld ligt dus op straat, mits wij even bukken. Lijkt ons het informeren waard. En zo is het dus met alles. Je kan wel op je luie reet blijven zitten, maar je moet iets doen, iets ondernemen. Aan de slag. In ons mooie Soest is veel te verdienen, gewoon samen aan de slag, niet alles in eens, maar wel doorgaan.

  Keep goiïng strong.