• Stichting Van Afval naar Grondstof

 • Succesvolle Keep It Clean Day

  Elke derde vrijdag van september organiseert de landelijke stichting ‘Supporter van Schoon’, de Keep it Clean Day. Ook de Soester stichting Van Afval naar Grondstof (VAnG) slaat de handen ineen tegen zwerfafval. Vrijdag 18 september ging de Soester streetmastergroep de straten in. Struiken, wegen en bermen werden gezuiverd van zwerfvuil. Het vuil werd verzameld en gesorteerd.   

  Het zijn prachtige omstandigheden waaronder de streetmastergroep van stichting VAnG op vrijdagmorgen vanuit het sfeervolle Stayokay aan de Bosstraat op pad gaat. Allereerst wordt de eigen woonomgeving zwerfvuilvrij gemaakt. Thuis wordt al het opgehaalde vuil gescheiden en netjes verdeeld in de verschillende kliko’s. Dit onder het motto: “Alles in de goede bak”.

  De streetmastergroep verzamelt zich vervolgens bij Stayokay aan de Bosstraat. De vrijwilligers worden tijdens de smakelijke lunch toegesproken door Rob Kleinegris. ,,Als streetmastergroep kunnen wij aan de bevolking laten zien dat wij begaan zijn met het dorp en dit graag schoon willen houden. Goed voorbeeld doet hopelijk goed volgen. Deze dag is bovendien het startschot voor het Project Soest Schoon 2022.”

  De Streetmasters gaan per huifkar met het veelbetekenende opschrift:  “Een Schoon Soest Begint bij Uzelf”, per auto en per fiets naar locaties in Soest. Overal worden enorme hoeveelheden troep verzameld.

  Na gedane arbeid meldt de groep zich bij StayoOkay waar het opgehaalde vuil gesorteerd wordt in de PMD-, GFT-, papier- en restcontainers. Uiteraard wordt er nagepraat, met de voldane constatering dat Soest een stukje schoner is geworden. Hopelijk doet het goede voorbeeld goed volgen.