• Stichting Van Afval naar Grondstof

 • Succesvolle Keep It Clean Day 2022

  SOEST - De Soester stichting Van Afval naar Grondstof (VAnG) ging vrijdag 30 september met de Soester streetmastergroep, de Stichting Bikkel en onder toeziend oog van de wethouder de straten in. Struiken, wegen en bermen werden gezuiverd van zwerfvuil. Het vuil werd verzameld en gesorteerd tijdens de Keep it Clean Day.   

  Allereerst werd de eigen woonomgeving zwerfvuilvrij gemaakt. Thuis werd al het opgehaalde vuil gescheiden en netjes verdeeld in de verschillende kliko’s. Dit onder het motto: “Alles in de goede bak”.

  De vrijwilligers verzamelden zich vervolgens bij Stayokay aan de Bosstraat. De vrijwilligers werden tijdens de lunch toegesproken door Rob Kleinegris en wethouder Aukje Treep. ,,Als streetmastergroep en bikkels kunnen wij aan de bevolking laten zien dat wij begaan zijn met het dorp en dit graag schoon willen houden. Goed voorbeeld doet hopelijk goed volgen.” De vrijwilligers gingen per huifkar van Stalhouderij Klein Middelwijck met het veelbetekenende opschrift:  “Een Schoon Soest Begint bij Uzelf”, per auto en per fiets naar de sportvelden op de Bosstraat tot aan station Soest-Zuid. Een grote groep gaat naar de gemeentegrens met Amersfoort, de Birkstraat. Deze lopen richting AVIA. Vanuit Station Soest-Zuid gaat een groep richting Birkstraat/Avia.

  De jongeren van Stichting Bikkel namen de omgeving van het Griftland College onder handen en boden hun ‘buit” aan de de decaan van het Griftland College. De school gaat deze week van start met het project Griftland Goes Green en het zwerfafval rondom de school wordt daar een onderdeel van. Rob Kleinegris: ,,Ons streven is dat het zowel op het schoolplein als rondom de schoollocatie op de Noorderweg het er schoon en veilig gaat uitzien.”

  Na gedane arbeid meldde de groep zich bij StayoOkay waar het opgehaalde vuil gesorteerd werd in de PMD-, GFT-, papier- en restcontainers. Kleinegris: ,,Duidelijk zichtbaar is dat er minder plastic flesjes aanwezig zijn. Wel nog heel veel blikjes. Wij zijn benieuwd wat dat gaat worden als ook hier de statiegeldregeling van toepassing wordt.”

  Uiteraard werd er nagepraat, met de voldane constatering dat Soest een stukje schoner is geworden constateert Kleinegris: ,,Het is een fijne dag geweest. Onze stichting zou graag zien, dat na al onze educatie nu het bewustzijn komt dat zowel ouders als hun kroost, zich meer bezighouden met de hun leefomgeving. Het gaat tenslotte om het voortbestaan van onze wereld.”