• Onze missie: Afval Vrije Scholen

 • Juliana van Stolberg school, Christelijk primair onderwijs op Reformatorische grondslag. Een school die het rentmeesterschap van onze planeet Aarde hoog in het vaandel heeft staan. Om op zo'n school college te geven, dat al hetgeen wij doen weer in de kringloop moet komen, in goede aarde valt. Het college door docent/acteur/bioloog Theodoor Braaksma is echter anders, het laat de leerlingen op een andere manier kennis maken met hetgeen zij bezig zijn. <U kunt hier verder lezen en/of de foto bekijken>

 • Vrijdag 1 september 2017, een geweldig mooie ochtend, om 09.00 uur staan zo’n 320 leerlingen van de CBS De Werveling te Soest-Zuid zijn op het schoolplein in afwachting van Koos de vuilnisman welke de door de stichting VAnG (Van Afval naar Grondstof) ontworpen grondstofunits komt afleveren.

  Er is een gezellige sfeer onder de aanwezigen, waaronder wethouder Marcel Adriani, schooldirecteur Koos Bezemer en zijn directe chef Stichting PCBO-bestuurder, directeur Bart Sonnenberg. Radio Soest is aanwezig en loopt op het schoolplein rond om ouders, leerlingen en aanwezigen aan te spreken. Van de Stichting VAnG, Van Afval naar Grondstof, was secretaris/penningmeester Rob Kleinegris aanwezig. Deze Stichting draagt zorg voor het uitrollen van hun visie om zoveel mogelijk scholen afvalvrij te krijgen. <U kunt hier verder lezen en/of de foto's bekijken>

 • Bereikte Mijlpalen

  • 01-10-2015 Uitreiking eerste Stappenplan Afvalvrije School aan wethouder Adriani van Soest.
  • 08-07-2015 Alblasserdam 1e gemeente die om begeleiding/informatie vraagt om de Afvalvrije School vorm te geven in hun gemeente. Wethouder Drs. P.J. (Peter) Verheij RA en Ing. C. (Kees) Okker worden bijgepraat door voorzitter Jan Bredewold en secretaris/penningmeester Rob Kleinegris. De  Ds.Joannes Beukelmanschool is kandidaat Afvalvrije School.
  • 20-11-2014 Opzet werkdocument voor certificering Afvalvrije School
  • 17-11-2014 De stichting VAnG krijgt de ANBI status.
  • 17-10-2014 De stichting ontvangt 1e sponsorbedrag van U.M. Capital om in haar financiële behoeften te voorzien. De opstart om haar visie en daadkracht te ondersteunen.
  • 01-07-2014 Lancering van een eigen website.
  • 18-01-2013 Uitreiking Gouden Oliebol door Bram van Ojik Fractievoorzitter Groen Links 2e kamer. Aan de Insingerschool in samenwerking met Koos de vuilnisman (Theodoor Braaksma) en Rob Kleinegris
 • Reacties:

  Als je op het hoofdkantoor in Geneve voor de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) werkt weet je hoe belangrijk het is om dat wij aandacht voor onze leefomgeving hebben. In een aantal landen wil dat zeggen meer aandacht voor hygiënische basis voorzieningen zoals een toilet. Echter in het westen gaat het veel meer om zaken zoals het goed omgaan met ons afval.

  Daarom vind ik dit initiatief als oud bewoner van Soest zo geweldig! Het allerbeste is om juist op vroege leeftijd te beginnen en daarom is deze aanpak zo succesvol en ook duurzaam. Dit is een voorbeeld dat gevolgd zou moeten worden door vele andere scholen.

  Dr Marc Sprenger - Directeur bij de World Health Organisation in Geneve (WHO)

  Waarom ik doneer aan de Stichting “Van Afval naar Grondstof”.

  Ik was uitgenodigd om eens een college mee te maken op de Ludgerusschool te Soest-Zuid. Daar heeft Koos de vuilnisman mij in één ochtend laten zien dat wij helemaal verkeerd bezig zijn met onze huidige leefgewoonten. Nooit bij stilgestaan.

  Ik ga nu ook letten op wat ik koop, ook eens bij de Kringloopwinkel langs. De ene keer zal ik wat meer moeten betalen, de andere keer tref ik iets bij de Kringloop voor heel weinig. En natuurlijk afval gaan scheiden, zo weinig mogelijk restafval. Zal zeker lukken.

  Mevrouw A.Coumou-Schipperijn  

 • Een schoner milieu door minder afval, te beginnen op scholen. 
  Dat wil de Stichting VAnG, die in 2014 in Soest is opgericht. Ze staat schoolbesturen met raad en daad bij om een afvalvrije school te krijgen. Ook van buiten Soest vragen scholen en gemeentes aan de Stichting hen op weg te helpen.

 • Van afval grondstof maken, alleen door het te scheiden.
  Een schoner milieu en het brengt nog geld op ook, wie wil dat nu niet? Er zijn gemeentes die meewerken; er zijn ook gemeentes die het initiatief overnemen en de scholen stimuleren hiermee te beginnen.